Welkom op de vernieuwde versie van Project CEST! Eventuele problemen of opmerkingen kan je melden aan PACKED vzw.

Publicatie:Invulboek objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Structuur van het Invulboek Objecten

Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek Objecten is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste SPECTRUM procedures, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

De beschrijvingsregels in het Invulboek zijn onderverdeeld groepen van informatie die eigenschappen en gebeurtenissen in het leven van een erfgoedobject documenteren (vb. identificatie of verwerving). Elke eigenschap en elke gebeurtenis wordt vastgelegd in een element (vb. titel of verwervingsmethode). Elk element wordt in een collectiebeheersysteem gedocumenteerd m.b.v verschillende velden (vb. type titel of term verwervingsmethode). Om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels die belangrijk zijn voor hun collectie, worden verschillende elementen en velden verzameld in profielen (vb. minimale registratie-profiel).

Het Invulboek wordt beheerd door Erfgoedinzicht en PACKED vzw. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.

Zoek in het Invulboek Objecten

Element DefinitieVelden
aantalInvulboek objecten/Element/AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.Invulboek objecten/Veld/Aantal onderdelen, Invulboek objecten/Veld/Aantal exemplaren
afgebeeld conceptInvulboek objecten/Element/Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.Invulboek objecten/Veld/Identificatie afgebeeld concept, Invulboek objecten/Veld/Bron afgebeeld concept, Invulboek objecten/Veld/Type afgebeeld concept, Invulboek objecten/Veld/Term afgebeeld concept, Invulboek objecten/Veld/Positie afgebeeld concept
afgebeeld objectInvulboek objecten/Element/Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.Invulboek objecten/Veld/Identificatie afgebeeld object, Invulboek objecten/Veld/Bron afgebeeld object, Invulboek objecten/Veld/Type afgebeeld object, Invulboek objecten/Veld/Term afgebeeld object, Invulboek objecten/Veld/Positie afgebeeld object
afgebeelde gebeurtenisInvulboek objecten/Element/Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.Invulboek objecten/Veld/Identificatie afgebeelde gebeurtenis, Invulboek objecten/Veld/Bron afgebeelde gebeurtenis, Invulboek objecten/Veld/Type afgebeelde gebeurtenis, Invulboek objecten/Veld/Naam afgebeelde gebeurtenis, Invulboek objecten/Veld/Positie afgebeelde gebeurtenis
afgebeelde locatieInvulboek objecten/Element/Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.Invulboek objecten/Veld/Identificatie afgebeelde locatie, Invulboek objecten/Veld/Bron afgebeelde locatie, Invulboek objecten/Veld/Type afgebeelde locatie, Invulboek objecten/Veld/Naam afgebeelde locatie, Invulboek objecten/Veld/Positie afgebeelde locatie
afgebeelde persoon of instellingInvulboek objecten/Element/Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.Invulboek objecten/Veld/Identificatie afgebeelde persoon of instelling, Invulboek objecten/Veld/Bron afgebeelde persoon of instelling, Invulboek objecten/Veld/Type afgebeelde persoon of instelling, Invulboek objecten/Veld/Naam afgebeelde persoon of instelling, Invulboek objecten/Veld/Positie afgebeelde persoon of instelling
afmetingenInvulboek objecten/Element/AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.Invulboek objecten/Veld/Onderdeel afmeting, Invulboek objecten/Veld/Beschrijving afmeting, Invulboek objecten/Veld/Eenheid afmeting, Invulboek objecten/Veld/Precisie afmeting, Invulboek objecten/Veld/Toelichting afmeting, Invulboek objecten/Veld/Waarde afmeting, Invulboek objecten/Veld/Datum afmeting
afstotingsdatumInvulboek objecten/Element/AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.Invulboek objecten/Veld/Waarde afstotingsdatum
afstotingsdossierInvulboek objecten/Element/Afstotingsdossier-Invulboek objecten/Veld/Toelichting afstotingsdossier, Invulboek objecten/Veld/Identificatie afstotingsdossier
afstotingsmethodeInvulboek objecten/Element/AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.Invulboek objecten/Veld/Term afstotingsmethode
afstotingsnummerInvulboek objecten/Element/Afstotingsnummer-Invulboek objecten/Veld/Identificatie afstotingsnummer
afstotingsredenInvulboek objecten/Element/AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.Invulboek objecten/Veld/Tekst afstotingsreden
afstotingsvoorwaardenInvulboek objecten/Element/AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.Invulboek objecten/Veld/Tekst afstotingsvoorwaarden
bewaargever inkomend objectInvulboek objecten/Element/Bewaargever inkomend object-Invulboek objecten/Veld/Naam bewaargever inkomend object, Invulboek objecten/Veld/Voorwaarden bewaargever inkomend object
bewaarinstellingInvulboek objecten/Element/BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.Invulboek objecten/Veld/Naam bewaarinstelling, Invulboek objecten/Veld/Afdeling bewaarinstelling, Invulboek objecten/Veld/Identificatie bewaarinstelling
bijzonderheden vervaardigingInvulboek objecten/Element/Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.Invulboek objecten/Veld/Beschrijving bijzonderheden vervaardiging
collectieInvulboek objecten/Element/CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.Invulboek objecten/Veld/Naam collectie
compleetheidInvulboek objecten/Element/CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object of werk.Invulboek objecten/Veld/Term compleetheid, Invulboek objecten/Veld/Toelichting compleetheid, Invulboek objecten/Veld/Datum compleetheid
dateringInvulboek objecten/Element/DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.Invulboek objecten/Veld/Periode, Invulboek objecten/Veld/Precisie begindatum, Invulboek objecten/Veld/Begindatum, Invulboek objecten/Veld/Precisie einddatum, Invulboek objecten/Veld/Einddatum, Invulboek objecten/Veld/Toelichting datering, Invulboek objecten/Veld/Tekst datering
editieInvulboek objecten/Element/EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.Invulboek objecten/Veld/Serienummer, Invulboek objecten/Veld/Oplagenummer, Invulboek objecten/Veld/Editievermelding, Invulboek objecten/Veld/Beschrijving staat
eigenaar inkomend objectInvulboek objecten/Element/Eigenaar inkomend object-Invulboek objecten/Veld/Naam eigenaar inkomend object
financiering verwervingInvulboek objecten/Element/Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.Invulboek objecten/Veld/Bedrag financiering verwerving, Invulboek objecten/Veld/Valuta financiering verwerving, Invulboek objecten/Veld/Bron financiering verwerving, Invulboek objecten/Veld/Voorwaarden financiering verwerving
fysieke beschrijvingInvulboek objecten/Element/Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.Invulboek objecten/Veld/Tekst fysieke beschrijving
hoofdmotiefInvulboek objecten/Element/HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.Invulboek objecten/Veld/Term hoofdmotief, Invulboek objecten/Veld/Bron hoofdmotief, Invulboek objecten/Veld/Identificatie hoofdmotief
huidige standplaatsInvulboek objecten/Element/Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.Invulboek objecten/Veld/Identificatie huidige standplaats, Invulboek objecten/Veld/Datum huidige standplaats, Invulboek objecten/Veld/Geschiktheid huidige standplaats, Invulboek objecten/Veld/Toelichting huidige standplaats, Invulboek objecten/Veld/Autorisator huidige standplaats, Invulboek objecten/Veld/Uitvoerder huidige standplaats
iconografische beschrijvingInvulboek objecten/Element/Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.Invulboek objecten/Veld/Tekst iconografische beschrijving, Invulboek objecten/Veld/Onderdeel iconografische beschrijving
inhoudsbeschrijvingInvulboek objecten/Element/InhoudsbeschrijvingHet element inhoudsbeschrijving omvat alle informatie die de inhoud van een object beschrijft.Invulboek objecten/Veld/Tekst iconografische beschrijving, Invulboek objecten/Veld/Onderdeel iconografische beschrijving
inkomende bruikleenInvulboek objecten/Element/Inkomende bruikleenInvulboek objecten/Veld/Bruikleengever
inschrijvingInvulboek objecten/Element/Inschrijving-Invulboek objecten/Veld/Inschrijvingsdatum
kleurInvulboek objecten/Element/KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.Invulboek objecten/Veld/Term kleur
kostprijs afstotingInvulboek objecten/Element/Kostprijs afstoting-Invulboek objecten/Veld/Waarde kostprijs afstoting, Invulboek objecten/Veld/Valuta kostprijs afstoting
kostprijs verwervingInvulboek objecten/Element/Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.Invulboek objecten/Veld/Toelichting kostprijs verwerving, Invulboek objecten/Veld/Bedrag aankoopprijs verwerving, Invulboek objecten/Veld/Valuta aankoopprijs verwerving, Invulboek objecten/Veld/Bedrag vraagprijs verwerving, Invulboek objecten/Veld/Valuta vraagprijs verwerving
machtiging afstotingInvulboek objecten/Element/Machtiging afstoting-Invulboek objecten/Veld/Gemachtigde afstoting, Invulboek objecten/Veld/Datum machtiging afstoting
machtiging verwervingInvulboek objecten/Element/Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Invulboek objecten/Veld/Gemachtigde verwerving, Invulboek objecten/Veld/Datum machtiging verwerving
materiaalInvulboek objecten/Element/MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Invulboek objecten/Veld/Term materiaal, Invulboek objecten/Veld/Onderdeel materiaal, Invulboek objecten/Veld/Toelichting materiaal, Invulboek objecten/Veld/Herkomst materiaal, Invulboek objecten/Veld/Beschrijving materiaal
nieuw objectnummer afstotingInvulboek objecten/Element/Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.Invulboek objecten/Veld/Identificatie nieuw objectnummer afstoting
objectcategorieInvulboek objecten/Element/ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.Invulboek objecten/Veld/Term objectcategorie
objectnaamInvulboek objecten/Element/ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.Invulboek objecten/Veld/Term objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Type objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Alternatieve term objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Type alternatieve term objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Bijzonderheden objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Domein objectnaam, Invulboek objecten/Veld/Taal objectnaam
objectnummerInvulboek objecten/Element/ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.Invulboek objecten/Veld/Waarde objectnummer, Invulboek objecten/Veld/Type alternatief objectnummer, Invulboek objecten/Veld/Onderdeel objectnummer, Invulboek objecten/Veld/Waarde alternatief objectnummer, Invulboek objecten/Veld/Instelling alternatief objectnummer, Invulboek objecten/Veld/Datum alternatief objectnummer
onderdelenInvulboek objecten/Element/OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.Invulboek objecten/Veld/Term onderdeel, Invulboek objecten/Veld/Toelichting onderdeel
onderscheidende kenmerkenInvulboek objecten/Element/Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.Invulboek objecten/Veld/Onderscheidende kenmerken
ontvanger afstotingInvulboek objecten/Element/Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Invulboek objecten/Veld/Naam ontvanger afstoting
ontvanger inkomend objectInvulboek objecten/Element/Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.Invulboek objecten/Veld/Naam ontvanger inkomend object
opmerkingenInvulboek objecten/Element/OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.Invulboek objecten/Veld/Tekst opmerkingen
opschriftInvulboek objecten/Element/OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften die op het object zijn aangebracht.Invulboek objecten/Veld/Type opschrift, Invulboek objecten/Veld/Positie opschrift, Invulboek objecten/Veld/Methode opschrift, Invulboek objecten/Veld/Datum opschrift, Invulboek objecten/Veld/Vervaardiger opschrift, Invulboek objecten/Veld/Rol vervaardiger opschrift, Invulboek objecten/Veld/Inhoud opschrift, Invulboek objecten/Veld/Beschrijving opschrift, Invulboek objecten/Veld/Taal opschrift, Invulboek objecten/Veld/Interpretatie opschrift, Invulboek objecten/Veld/Vertaling opschrift, Invulboek objecten/Veld/Schrift opschrift, Invulboek objecten/Veld/Transliteratie opschrift, Invulboek objecten/Veld/Toelichting opschrift
oude standplaatsInvulboek objecten/Element/Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.Invulboek objecten/Veld/Identificatie oude standplaats, Invulboek objecten/Veld/Begindatum oude standplaats, Invulboek objecten/Veld/Einddatum oude standplaats
plaats vervaardigingInvulboek objecten/Element/Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.Invulboek objecten/Veld/Naam plaats vervaardiging
reden vervaardigingInvulboek objecten/Element/Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.Invulboek objecten/Veld/Beschrijving reden vervaardiging
reden verwervingInvulboek objecten/Element/Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.Invulboek objecten/Veld/Tekst verwervingsreden
stijlInvulboek objecten/Element/StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.Invulboek objecten/Veld/Term stijl
taxonomieInvulboek objecten/Element/TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.Invulboek objecten/Veld/Rang taxonomie, Invulboek objecten/Veld/Wetenschappelijke naam taxonomie, Invulboek objecten/Veld/Determinator taxonomie, Invulboek objecten/Veld/Datum taxonomie, Invulboek objecten/Veld/Specimentype taxonomie, Invulboek objecten/Veld/Toelichting taxonomie
techniekInvulboek objecten/Element/TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Invulboek objecten/Veld/Onderdeel techniek, Invulboek objecten/Veld/Term techniek, Invulboek objecten/Veld/Toelichting techniek
titelInvulboek objecten/Element/TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.Invulboek objecten/Veld/Type titel, Invulboek objecten/Veld/Titel, Invulboek objecten/Veld/Korte beschrijving, Invulboek objecten/Veld/Vertaalde titel, Invulboek objecten/Veld/Beschrijver titel, Invulboek objecten/Veld/Datum titel, Invulboek objecten/Veld/Bijzonderheden titel, Invulboek objecten/Veld/Taal titel
toelichting afstotingInvulboek objecten/Element/Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.Invulboek objecten/Veld/Tekst toelichting afstoting
toelichting verwervingInvulboek objecten/Element/Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.Invulboek objecten/Veld/Tekst toelichting verwerving
toestandInvulboek objecten/Element/ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie.Invulboek objecten/Veld/Onderdeel toestand, Invulboek objecten/Veld/Term toestand, Invulboek objecten/Veld/Toelichting toestand, Invulboek objecten/Veld/Datum toestand
uitschrijvingInvulboek objecten/Element/UitschrijvingInvulboek objecten/Veld/Uitschrijvingsdatum
vaste standplaatsInvulboek objecten/Element/Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.Invulboek objecten/Veld/Identificatie vaste standplaats
vervaardigerInvulboek objecten/Element/VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.Invulboek objecten/Veld/Naam vervaardiger, Invulboek objecten/Veld/Kwalificatie vervaardiger, Invulboek objecten/Veld/Rol vervaardiger
verwervingsbronInvulboek objecten/Element/VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.Invulboek objecten/Veld/Naam verwervingsbron, Invulboek objecten/Veld/Plaats verwervingsbron, Invulboek objecten/Veld/Veiling verwervingsbron, Invulboek objecten/Veld/Lotnummer verwerving
verwervingsdatumInvulboek objecten/Element/VerwervingsdatumHet veld 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.Invulboek objecten/Veld/Waarde verwervingsdatum, Invulboek objecten/Veld/Precisie verwervingsdatum
verwervingsdossierInvulboek objecten/Element/VerwervingsdossierInvulboek objecten/Veld/Identificatie verwervingsdossier, Invulboek objecten/Veld/Toelichting verwervingsdossier
verwervingsmethodeInvulboek objecten/Element/VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.Invulboek objecten/Veld/Term verwervingsmethode
verwervingsnummerInvulboek objecten/Element/VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.Invulboek objecten/Veld/Identificatie verwervingsnummer
verwervingsvoorwaardenInvulboek objecten/Element/VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.Invulboek objecten/Veld/Tekst verwervingsvoorwaarden
voorgestelde ontvanger afstotingInvulboek objecten/Element/Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Invulboek objecten/Veld/Naam voorgestelde ontvanger afstoting