Invulboek Objecten

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Structuur van het Invulboek Objecten

Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Het invulboek objecten kan je op verschillende manieren doorzoeken: zowel op de genieriek opgestelde elementen en velden, als op veldnamen verbonden aan een specifiek collectiebeheersysteem:


Zoek in Invulboek Objecten Zoek op veldnamen van Erfgoedinzicht

Zoek op veldnamen van Erfgoedplus Zoek op veldnamen van Donnet

Zoek op veldnamen van Adlib (Stad Antwerpen)


Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek is opgebouwd als volgt:

  • groepen bundelen alle eigenschappen voor een bepaald aspect van een erfgoedobject of een gebeurtenis die er verband mee houdt (bv. de identificatie of verwerving).
  • elementen beschrijven een specifieke eigenschap van een erfgoedobject of een gebeurtenis die er verband mee houdt (bv. titel of verwervingsmethode).
  • velden beschrijven de verschillende onderdelen van een eigenschap, zoals ze in een collectiebeheersysteem worden vastgelegd (bv. type titel of term verwervingsmethode). Velden bevatten de eigenlijke beschrijvingsregels en crosswalks naar standaarden en systemen.

Profielen verzamelen verschillende elementen en velden om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels en procedures die belangrijk zijn voor hun collectie (bv. minimale registratie-profiel). Het Invulboek wordt beheerd door meemoo, Vlaams instituut voor het archief en de Redactieraad. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.


Zoek in het Invulboek Objecten