Welkom op de vernieuwde versie van Project CEST! Eventuele problemen of opmerkingen kan je melden aan PACKED vzw.

Publicatie:Invulboek objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken


erfgoedinzicht

Welkom op de homepage van het Invulboek Objecten!

Het Invulboek Objecten is een databank met beschrijvingsregels die uitleggen hoe je verschillende aspecten van een erfgoedobject documenteert in een collectiebeheersysteem.

Beschrijvingsregels zorgen ervoor dat die informatie eenvormig, volledig en makkelijk uitwisselbaar is met andere computersystemen. De regels in dit invulboek zijn onafhankelijk van het specifieke collectiebeheersysteem dat je gebruikt, maar steeds gebaseerd op bestaande en gangbare erfgoedstandaarden die je terugvindt in het CEST standaardenregister.

Het Invulboek Objecten werd gemaakt door Erfgoedinzicht en PACKED. Het bouwt verder op het MovE Invulboek, dat ontwikkeld werd voor het documenteren van erfgoedobjecten in Adlib. Het vernieuwde invulboek gebruikt echter generieke veldnamen, ontleend aan erfgoedstandaarden, en verwijst dan naar de overeenkomstige veldnaam in Adlib, maar ook in andere collectiebeheersystemen.

Om eenvoudig het juiste veld terug te vinden zijn de veldnamen gegroepeerd per element, d.i. alle velden om één duidelijk omlijnd aspect van een object te documenteren. Om het element 'titel' te documenteren, bevat het invulboek bijvoorbeeld acht verschillende velden: 'titel', 'type titel', 'datum titel, 'taal titel', enz.

Om in de praktijk snel aan de slag te gaan met deze beschrijvingsregels, worden er in de toekomst ook profielen gemaakt met beschrijvingsregels voor specifieke use cases of types objecten. Voorlopig is er een profiel beschikbaar:

Het invulboek bevat op dit moment beschrijvingsregels voor 32 elementen en 111 velden. Dit aantal wordt stap-voor-stap uitgebreid door de oude beschrijvingsregels uit het MovE-invulboek te redigeren en toe te voegen aan het nieuwe invulboek.

De redactie en het verder beheer van beschrijvingsregels gebeurt in samenwerking met haar gebruikers, i.h.b. professionele collectiebeheerders. Deze databank is opgevat als een wiki waarin gebruikers beschrijvingsregels kunnen verbeteren of uitbreiden. De consistentie van het invulboek wordt bewaard door een redactiecomite dat permanent de wijzigingen in het invulboek opvolgt.

Meer informatie over de voorgeschiedenis van het invulboek.

Meer informatie over het technische en inhoudelijk beheer van het invulboek.

Index

In deze tabel vind je een overzicht van alle elementen en velden in het Invulboek Objecten.

Bezig met laden…