Invulboek Objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Structuur van het Invulboek Objecten

Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek Objecten is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste SPECTRUM procedures, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

Het Invulboek is opgebouwd als volgt:

  • groepen bundelen alle eigenschappen voor een bepaald aspect van een erfgoedobject of een gebeurtenis die er verband mee houdt (bv. de identificatie of verwerving).
  • elementen beschrijven een specifieke eigenschap van een erfgoedobject of een gebeurtenis die er verband mee houdt (bv. titel of verwervingsmethode).
  • velden beschrijven de verschillende onderdelen van een eigenschap, zoals ze in een collectiebeheersysteem worden vastgelegd (bv. type titel of term verwervingsmethode). Velden bevatten de eigenlijke beschrijvingsregels en crosswalks naar standaarden en systemen.

Profielen verzamelen verschillende elementen en velden om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels en procedures die belangrijk zijn voor hun collectie (bv. minimale registratie-profiel).

Het Invulboek wordt beheerd door Erfgoedinzicht, meemoo, Vlaams instituut voor het archief en de redactieraad. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.

Zoek in het Invulboek Objecten

ElementDefinitieVelden
AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.Aantal onderdelen
Aantal exemplaren
Aanvrager rechtenHet element 'aanvrager rechten' bevat de persoon of de organisatie die een licentie aanvraagt voor het gebruik van rechten in het bezit van de organisatie.Naam aanvrager rechten
Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.Identificatie afgebeeld concept
Bron afgebeeld concept
Type afgebeeld concept
Term afgebeeld concept
Positie afgebeeld concept
Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.Identificatie afgebeeld object
Bron afgebeeld object
Type afgebeeld object
Term afgebeeld object
Positie afgebeeld object
Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde gebeurtenis
Bron afgebeelde gebeurtenis
Type afgebeelde gebeurtenis
Naam afgebeelde gebeurtenis
Positie afgebeelde gebeurtenis
Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde locatie
Bron afgebeelde locatie
Type afgebeelde locatie
Naam afgebeelde locatie
Positie afgebeelde locatie
Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.Type afgebeelde persoon of instelling
Naam afgebeelde persoon of instelling
Positie afgebeelde persoon of instelling
Identificatie afgebeelde persoon of instelling
Bron afgebeelde persoon of instelling
Afleverdatum uitgaand objectHet element 'afleverdatum uitgaand object' geeft de precieze datum waarop het object dat de instellingen verlaat, verondersteld wordt om aan te komen op zijn bestemming.Waarde afleverdatum uitgaand object
AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.Beschrijving afmeting
Waarde afmeting
Eenheid afmeting
Precisie afmeting
Toelichting afmeting
Onderdeel afmeting
Datum afmeting
AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.Waarde afstotingsdatum
AfstotingsdossierHet element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.Toelichting afstotingsdossier
Identificatie afstotingsdossier
AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.Term afstotingsmethode
AfstotingsnummerHet element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.Waarde afstotingsnummer
AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.Tekst afstotingsreden
AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.Tekst afstotingsvoorwaarden
Associatie conceptHet element 'associatie concept' geeft de associatie aan tussen een concept en een object of een groep objecten.Bron geassocieerd concept
Identificatie geassocieerd concept
Type geassocieerd concept
Naam geassocieerd concept
Term associatie concept
Begindatum associatie concept
Toelichting associatie concept
Einddatum associatie concept
Associatie gebeurtenisHet element 'associatie gebeurtenis' bevat een associatie tussen een historische gebeurtenis en een object of groep objecten.Bron geassocieerde gebeurtenis
Type geassocieerde gebeurtenis
Identificatie geassocieerde gebeurtenis
Naam geassocieerde gebeurtenis
Term associatie gebeurtenis
Toelichting associatie gebeurtenis
Begindatum associatie gebeurtenis
Einddatum associatie gebeurtenis
Associatie gebruikHet element 'associatie gebruik' geeft de associatie met het gebruik van het object.Term geassocieerd gebruik
Toelichting geassocieerd gebruik
Associatie locatieHet element 'associatie locatie' geeft een associatie tussen een plaats en het voorwerp of een groep voorwerpen.Bron geassocieerde locatie
Identificatie geassocieerde locatie
Type geassocieerde locatie
Naam geassocieerde locatie
Term associatie locatie
Toelichting associatie locatie
Begindatum associatie locatie
Einddatum associatie locatie
Associatie objectHet element 'associatie object' geeft een associatie tussen het object en een ander object of een groep objecten. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.Bron geassocieerd object
Identificatie geassocieerd object
Type geassocieerd object
Naam geassocieerd object
Term associatie object
Toelichting associatie object
Begindatum associatie object
Einddatum associatie object
Associatie persoon of instellingHet element 'associatie persoon of instelling' documenteert een persoon of instelling geassocieerd met de geschiedenis van het object of een groep objectenBron geassocieerde persoon of instelling
Identificatie geassocieerde persoon of instelling
Type geassocieerde persoon of instelling
Naam geassocieerde persoon of instelling
Term associatie persoon of instelling
Toelichting associatie persoon of instelling
Begindatum associatie persoon of instelling
Einddatum associatie persoon of instelling
Autorisatie gebeurtenisHet element 'autorisatie gebeurtenis' geeft informatie over de toestemming dat een gebeurtenis mag plaatsvinden.Autorisator gebeurtenis
Datum autorisatie gebeurtenis
Beperkingen gebruikHet element 'beperkingen gebruik' geeft informatie over de beperkingen op het gebruik van een object of groep objecten.Term beperkingen gebruik
Datum beperkingen gebruik
Beschrijving beperkingen gebruik
Beschrijving conserveringHet element 'beschrijving conservering' beschrijft in detail welke conservatiebehandeling een object ondergaan heeft.Tekst beschrijving conservering
Beschrijving gebeurtenisHet element 'beschrijving gebeurtenis' geeft informatie over een gebeurtenis die nergens anders vermeld staat.Tekst beschrijving gebeurtenis
Beschrijving gebruikHet element 'beschrijving gebruik' geeft bijkomende informatie over het gebruik van een een object, die nergens anders vermeld staat.Tekst beschrijving gebruik
Beschrijving objectgeschiedenisHet element 'beschrijving objectgeschiedenis' bevat de geschiedenis van een object, inclusief de creatie, eigenaars, verkopers en de bijbehorende omstandigheden.Tekst beschrijving objectgeschiedenis
Bestemming uitgaand objectHet element 'bestemming uitgaand object' geeft de officiële naam van de persoon of instelling waar het object (of de groep objecten) naar verzonden wordt.Naam bestemming uitgaand object
Betrokkene gebeurtenisHet element 'betrokkene gebeurtenis' bevat de persoon of organisatie die een object of groep objecten gebruikt voor onderzoek of tentoonstelling.Naam betrokkene gebeurtenis
Contactgegevens betrokkene gebeurtenis
Bewaargever inkomend objectHet element 'bewaargever inkomend object' geeft informatie over de bewaargever van het inkomend object.Naam bewaargever inkomend object
Voorwaarden bewaargever inkomend object
BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.Naam bewaarinstelling
Afdeling bewaarinstelling
Identificatie bewaarinstelling
BewaaromstandighedenHet element 'bewaaromstandigheden' geeft informatie over de omgevingsomstandigheden waarin een object wordt bewaard.Toelichting bewaaromstandigheden
Datum bewaaromstandigheden
BewaarrisicoHet element 'bewaarrisico' geeft informatie over de mogelijke gevaren voor personen of andere objecten, die kunnen optreden bij het behandelen en bewaren van een object.Term bewaarrisico
Toelichting bewaarrisico
Datum bewaarrisico
Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.Beschrijving bijzonderheden vervaardiging
BruikleengeverHet element 'bruikleengever' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object in bruikleen geeft aan de organisatie.Naam bruikleengever
Contactpersoon bruikleengever
BruikleennemerHet element 'bruikleennemer' bevat alle details over de persoon of organisatie die een object leent van de organisatie.Naam bruikleennemer
Contactpersoon bruikleennemer
CatalogiseringsniveauHet element 'catalogiseringsniveau' bevat een indicatie over het catalogiseringsniveau van het objectrecord in het collectiebeheerssysteem.Term catalogiseringsniveau
CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.Naam collectie
CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object.Toelichting compleetheid
Datum compleetheid
Term compleetheid
ConserveringsprioriteitHet element 'conserveringsprioriteit' beschrijft in hoeverre een object nood heeft aan conserveringsmaatregelen.Term conserveringsprioriteit
Credit lineHet element 'credit line' geeft informatie over de persoon of instelling dankzij wie de verwerving van het object tot stand kwam en die moet worden vermeld op publicaties, tekstbordjes en dergelijke.Tekst credit line
DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.Periode
Begindatum
Einddatum
Precisie einddatum
Precisie begindatum
Toelichting datering
Tekst datering
Datering eigendomHet element 'datering eigendom' documenteert de datum waarop een persoon of organisatie een object verkreeg.Begindatum eigendom
Einddatum eigendom
Datum conditiecontroleHet element 'datum conditiecontrole' geeft de datum/data waarop een conditiecontrole of technische controle is uitgevoerd.Waarde datum conditiecontrole
Datum conserveringHet element 'datum conservering' geeft de begin- en einddatum waarop een object behandeld werd.Begindatum conservering
Einddatum conservering
Datum conserveringsbehandelingHet element 'datum conserveringsbehandeling' geeft de datum van een volgende stap in de behandeling van een object.Rappeldatum conserveringsbehandeling
Datum gebeurtenisHet element 'datum gebeurtenis' geeft informatie over de periode waarin een gebeurtenis plaatsvindt.Begindatum gebeurtenis
Einddatum gebeurtenis
Datum inkomend objectHet element 'datum inkomend object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Waarde datum inkomend object
Datum inkomende bruikleenHet element 'datum inkomende bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de inkomende bruikleen.Begindatum inkomende bruikleen
Einddatum inkomende bruikleen
Datum rechtHet element 'datum recht' bevat de data waarop het verleende recht werkzaam is.Begindatum recht
Einddatum recht
Datum toegekend rechtHet element 'datum toegekend recht' bevat de datum waarop een rechtenvrije licentie geldig is.Begindatum toegekend recht
Einddatum toegekend recht
Datum uitgaand objectHet element 'datum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten de instelling verlaat.Waarde datum uitgaand object
Datum uitgaande bruikleenHet element 'datum uitgaande bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de uitgaande bruikleen.Begindatum uitgaande bruikleen
Einddatum uitgaande bruikleen
Datum verkregen rechtHet element 'datum verkregen recht' bevat de datum waarop een licentie voor rechten, niet in het bezit van de organisatie, werd verkregen.Begindatum verkregen recht
Einddatum verkregen recht
Datum verlies - schadeHet element 'datum verlies - schade' geeft de datum waarop het object voor het eerst werd vastgesteld als beschadigd of vermist.Waarde datum verlies - schade
Datum verzekeringHet element 'datum verzekering' bevat alle informatie over de datum van de verzekering van het object.Begindatum verzekering
Einddatum verzekering
Vernieuwingsdatum verzekering
EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.Serienummer
Oplagenummer
Editievermelding
Beschrijving staat
EigenaarHet element 'eigenaar' bevat informatie over de persoon of instelling die eigenaar was van het object voor de huidige eigenaar het in bezit kreeg.Naam eigenaar
Eigenaar inkomend objectHet element 'eigenaar inkomend object' geeft informatie over de eigenaar van het object.Naam eigenaar inkomend object
EigendomsoverdrachtHet element 'eigendomsoverdracht' geeft informatie over de overdracht van de eigendom van een object vooraleer het bij de huidige eigenaar terecht kwam.Methode eigendomsoverdracht
Bron eigendomsoverdracht
Identificatie eigendomsoverdracht
Prijs eigendomsoverdracht
Toelichting eigendomsoverdracht
Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.Bedrag financiering verwerving
Valuta financiering verwerving
Bron financiering verwerving
Voorwaarden financiering verwerving
Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.Tekst fysieke beschrijving
Geologisch complexHet element 'geologisch complex' geeft de naam van het geologisch complex waaruit een geologisch specimen is verzameld.Naam geologisch complex
Gerelateerd objectHet element 'gerelateerd object' bevat informatie over de relatie(s) met (een) ander(e) object(en) in de eigen collectie van de bewaarinstelling.Identificatie gerelateerd object
Type relatie object
Toelichting relatie object
HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.Term hoofdmotief
Bron hoofdmotief
Identificatie hoofdmotief
Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.Identificatie huidige standplaats
Datum huidige standplaats
Geschiktheid huidige standplaats
Toelichting huidige standplaats
Autorisator huidige standplaats
Uitvoerder huidige standplaats
Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.Tekst iconografische beschrijving
Onderdeel iconografische beschrijving
Inkomend bruikleennummerHet element 'inkomend bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de inkomende bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde inkomend bruikleennummer
InschrijvingHet element 'inschrijving' geeft informatie over het moment dat het object in het register van binnenkomende objecten is ingeschreven.Inschrijvingsdatum
KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.Term kleur
KoerierHet element 'koerier' geeft informatie over de persoon die het object buiten de instelling begeleidt.Naam koerier
Kostprijs afstotingHet element 'kostprijs afstoting' bevat alle informatie over de kostprijs van de afstoting van het object.Waarde kostprijs afstoting
Valuta kostprijs afstoting
Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.Toelichting kostprijs verwerving
Bedrag aankoopprijs verwerving
Valuta aankoopprijs verwerving
Bedrag vraagprijs verwerving
Valuta vraagprijs verwerving
Locatie gebeurtenisHet element 'locatie gebeurtenis' documenteert de locatie waar een gebeurtenis plaatsvindt.Naam locatie gebeurtenis
Maatschappij verzekeringHet element 'maatschappij verzekering' geeft de naam van de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor het verzekeren van een object of een groep objecten.Naam maatschappij verzekering
Machtiging afstotingHet element 'machtiging afstoting' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de afstoting van het object.Gemachtigde afstoting
Datum machtiging afstoting
Machtiging conserveringsbehandelingHet element 'machtiging conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de toestemming om een object te conserveren.Gemachtigde conserveringsbehandeling
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling
Machtiging inkomende bruikleenHet element 'machtiging inkomende bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de verwerving van het object.Gemachtigde inkomende bruikleen
Machtigingsdatum inkomende bruikleen
Machtiging toegekend rechtHet element 'machtiging toegekend recht' beschrijft het proces van aanvragen van een licentie om de rechten van de organisatie te gebruiken.Status machtiging toegekend recht
Datum status machtiging toegekend recht
Gemachtigde toegekend recht
Datum machtiging toegekend recht
Machtiging uitgaand objectHet element 'machtiging uitgaand object' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven dat het object de instelling verlaat.Gemachtigde uitgaand object
Machtigingsdatum uitgaand object
Machtiging uitgaande bruikleenHet element 'machtiging uitgaande bruikleen' bevat bevat alle informatie over de toelating tot de bruikleen van het object.Gemachtigde uitgaande bruikleen
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen
Machtiging verkregen rechtHet element 'machtiging verkregen recht' beschrijft het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van rechten die niet in het bezit zijn van de organisatie.Status machtiging verkregen recht
Datum status machtiging verkregen recht
Machtiging verplaatsingHet element 'machtiging verplaatsing' geeft meer informatie over de machtiging om een object te verplaatsen.Gemachtigde verplaatsing
Machtigingdatum verplaatsing
Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Gemachtigde verwerving
Datum machtiging verwerving
Machtiging verzekeringHet element 'machtiging verzekering' bevat informatie over de machtiging om een object te laten verzekeren.Gemachtigde verzekering
Machtigingsdatum verzekering
MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel materiaal
Beschrijving materiaal
Toelichting materiaal
Term materiaal
Herkomst materiaal
Materiaal conserveringHet element 'materiaal conservering' beschrijft de materialen die gebruikt zijn bij de conservatie van een object.Term materiaal conservering
Materiaaltechnisch onderzoekHet element 'materiaaltechnisch onderzoek' geeft een gedetailleerde beoordeling van de conditie van een object en de vereiste behandeling.Toelichting materiaaltechnisch onderzoek
Datum materiaaltechnisch onderzoek
Methode conditiecontroleHet element 'methode conditiecontrole' geeft informatie over de methode die gebruikt werd bij een toestandscontrole of een technische controle.Term methode conditiecontrole
Methode conserveringsbehandelingHet element 'methode conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de methode die is toegepast bij de conservering van een object.Term methode conserveringsbehandeling
Tekst methode conserveringsbehandeling
Methode inkomend objectHet element 'methode inkomend object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Term methode inkomend object
Methode uitgaand objectHet element 'methode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten de instelling verlaat.Term methode uitgaand object
Methode verlies - schadeHet element 'methode verlies - schade' geeft de methode aan waarop een object of groep objecten is beschadigd of verloren gegaan.Term methode verlies - schade
MilieuHet element 'milieu' documenteert de leefomgeving / landschappelijke context beschrijft van de plaats waar het object gevonden of verzameld is (de habitat).Term milieu
Toelichting milieu
Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.Waarde nieuw objectnummer afstoting
ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.Term objectcategorie
ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.Type objectnaam
Term objectnaam
Alternatieve term objectnaam
Type alternatieve term objectnaam
Bijzonderheden objectnaam
Domein objectnaam
Taal objectnaam
ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.Onderdeel objectnummer
Waarde alternatief objectnummer
Instelling alternatief objectnummer
Waarde objectnummer
Datum alternatief objectnummer
Type alternatief objectnummer
ObjectwaardeHet element 'objectwaarde' bevat alle informatie over de huidige waarde van een object.Type objectwaarde
Bedrag objectwaarde
Valuta bedrag objectwaarde
OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.Term onderdeel
Toelichting onderdeel
Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.Onderscheidende kenmerken
Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam ontvanger afstoting
Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.Naam ontvanger inkomend object
OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.Tekst opmerkingen
OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften en merktekens die op het object zijn aangebracht.Type opschrift
Positie opschrift
Methode opschrift
Datum opschrift
Vervaardiger opschrift
Rol vervaardiger opschrift
Beschrijving opschrift
Taal opschrift
Interpretatie opschrift
Vertaling opschrift
Schrift opschrift
Transliteratie opschrift
Toelichting opschrift
Inhoud opschrift
Organisator gebeurtenisHet element 'organisator gebeurtenis' geeft informatie over de persoon of instelling die een gebeurtenis (tentoonstelling, onderzoek) organiseert.Naam organisator gebeurtenis
Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.Identificatie oude standplaats
Begindatum oude standplaats
Einddatum oude standplaats
Plaats eigendomHet element 'plaats eigendom' geeft de plaatsnaam waar een object in bezit was vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.Naam plaats eigendom
Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.Naam plaats vervaardiging
Polisnummer verzekeringHet element 'polisnummer verzekering' bevat het nummer van de verzekeringspolis zoals toegekend door de verzekeraar.Waarde polisnummer verzekering
Rapporteur verlies - schadeHet element 'rapporteur verlies - schade' geeft de persoon aan die de schade of het verlies van een object meldt.Naam rapporteur verlies - schade
RechtHet element 'recht' beschrijft het recht in relatie tot een object, een reproductie of een tekst.Type recht
Identificatie recht
Toelichting recht
RechthebbendeHet element 'rechthebbende' beschrijft de rechthebbende geassocieerd met een object, een reproductie of een tekst.Invulboek objecten/Veld/Naam rechthebbende
Contactgegevens rechthebbende
Reden conditiecontroleHet element 'reden conditiecontrole' geeft informatie over de reden waarom een toestandscontrole of een technische controle is uitgevoerd.Term reden conditiecontrole
Reden inkomend objectHet element 'reden inkomend object' bevat informatie over de reden waarom een object of een groep objecten de instelling binnenkomt.Term reden inkomend object
Reden inkomende bruikleenHet element 'reden inkomende bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te nemen.Tekst reden inkomende bruikleen
Reden uitgaand objectHet element 'reden uitgaand object' bevat informatie over de reden waarom een object de instelling verlaat.Term reden uitgaand object
Reden uitgaande bruikleenHet element 'reden uitgaande bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te geven.Tekst reden uitgaande bruikleen
Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.Beschrijving reden vervaardiging
Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.Tekst verwervingsreden
Referentienummer conditiecontroleHet element 'referentienummer conditiecontrole' bevat het unieke nummer van een toestandscontrole of technische controle.Waarde referentienummer conditiecontrole
Referentienummer conserveringsbehandelingHet element 'referentienummer conserveringsbehandeling' bevat het unieke nummer dat de conserveringsbehandeling krijgt.Waarde referentienummer conserveringsbehandeling
Referentienummer gebeurtenisHet element 'referentienummer gebeurtenis' geeft het unieke nummer dat toegekend is aan het gebruik van een object of groep objecten.Waarde referentienummer gebeurtenis
Referentienummer inkomend objectHet element 'referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer, dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.Waarde referentienummer inkomend object
Referentienummer uitgaand objectHet element 'referentienummer uitgaand object' bevat het unieke nummer dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling verlaatWaarde referentienummer uitgaand object
Referentienummer verlies - schadeHet element 'referentienummer verlies - schade' bevat het unieke nummer dat is toegewezen aan het record met schade aan of verlies van een object. Het nummer moet ook verwijzen naar een bestand met alle schriftelijke documentatie over de schade of het verlies.Waarde referentienummer verlies - schade
Referentienummer verzekeringHet element 'referentienummer verzekering' bevat het unieke nummer waarmee de verzekering geïdentificeerd wordt, toegekend door de bewaarinstelling van het object.Waarde referentienummer verzekering
Resultaat gebeurtenisHet element 'resultaat gebeurtenis' geeft informatie over het resultaat van het gebruik van een object.Tekst resultaat gebeurtenis
Status gebruikHet element 'status gebruik' geeft meer informatie over de fase waarin een voorwerp zich bevindt, in de procedure bij het gebruik van een collectie.Term status gebruik
Datum status gebruik
Status inkomende bruikleenHet element 'status inkomende bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de inkomende bruikleenprocedure zich bevindt.Term status inkomende bruikleen
Datum status inkomende bruikleen
Status uitgaande bruikleenHet element 'status uitgaande bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de uitgaande bruikleenprocedure zich bevindt.Term status uitgaande bruikleen
Datum status uitgaande bruikleen
StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.Term stijl
StratigrafieHet element 'stratigrafie' documenteert de stratigrafische laag waarin het object werd gevonden.Term stratigrafische eenheid
Type stratigrafische eenheid
Toelichting stratigrafische eenheid
Taxatie verzekeringHet element 'taxatie verzekering' bevat informatie over het inschatten van de verzekeringswaarde van een object.Taxateur verzekering
Datum taxatie verzekering
TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.Rang taxonomie
Determinator taxonomie
Datum taxonomie
Toelichting taxonomie
Specimentype taxonomie
Wetenschappelijke naam taxonomie
TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel techniek
Toelichting techniek
Term techniek
TekstHet element 'tekst' geeft meer informatie over de beschrijvende tekst die over het object werd opgesteld.Referentienummer tekst
Type tekst
Waarde tekst
Doelgroep tekst
Auteur tekst
Datum tekst
Taal tekst
Omschrijving tekst
Reden tekst
Terugkeerdatum inkomend objectHet element 'terugkeerdatum inkomend object' bevat de datum dat het object terugkeert naar of opgehaald wordt door de eigenaar of de persoon die het binnengebracht had.Waarde terugkeerdatum inkomend object
Terugkeerdatum uitgaand objectHet element 'terugkeerdatum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Waarde terugkeerdatum uitgaand object
Terugkeerdatum verplaatsingHet element 'terugkeerdatum verplaatsing' geeft informatie over de vermoedelijke datum dat het object van zijn huidige locatie verplaatst wordt naar zijn normale locatie.Waarde terugkeerdatum verplaatsing
Terugkeermethode uitgaand objectHet element 'terugkeermethode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Term terugkeermethode uitgaand object
TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.Korte beschrijving
Titel
Type titel
Vertaalde titel
Invulboek objecten/Veld/Beschrijver titel
Datum titel
Bijzonderheden titel
Taal titel
Titel gebeurtenisHet element 'titel gebeurtenis' geeft de naam van de gebeurtenis waarin het object werd gebruikt.Waarde titel gebeurtenis
Toegankelijkheid eigendomHet element 'toegankelijkheid eigendom' geeft informatie over de toegankelijkheid toegekend aan een object voordat het eigendomsrecht werd overgedragen.Term toegankelijkheid eigendom
Toegekend rechtHet element 'toegekend recht' beschrijft het specifieke recht dat door de organisatie in de licentie wordt verleend.Identificatie toegekend recht
Type toegekend recht
Toelichting toegekend recht
Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.Tekst toelichting afstoting
Toelichting conditiecontroleHet element 'toelichting conditiecontrole' geeft bijkomende informatie over de toestandscontrole of technische controle die niet elders is vermeld.Tekst toelichting conditiecontrole
Toelichting conserveringHet element 'toelichting conservering' geeft bijkomende informatie over de conserveringsbehandeling van een object of groep objecten die nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting conservering
Toelichting inkomend objectHet element 'toelichting inkomend object' bevat bijkomende informatie over het binnenbrengen van een object dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting inkomend object
Toelichting inkomende bruikleenHet element 'toelichting inkomende bruikleen' bevat algemene informatie over de inkomende bruikleen.Tekst toelichting inkomende bruikleen
Toelichting uitgaand objectHet element 'toelichting uitgaand object' bevat bijkomende informatie over het vertrek van een object, die in geen enkel ander veld thuis hoort.Tekst toelichting uitgaand object
Toelichting uitgaande bruikleenHet element 'toelichting uitgaande bruikleen' bevat algemene informatie over de uitgaande bruikleen.Tekst toelichting uitgaande bruikleen
Toelichting verlies - schadeHet element 'toelichting verlies - schade' bevat alle aanvullende informatie over de schade of het verlies van een object.Tekst toelichting verlies - schade
Toelichting verplaatsingHet element 'toelichting verplaatsing' bevat bijkomende informatie over het verplaatsen van een object of groep objecten dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting verplaatsing
Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.Tekst toelichting verwerving
Toelichting verzekeringHet element 'toelichting verzekering' bevat bijkomende informatie over de verzekering, die nergens anders genoteerd kan worden.Tekst toelichting verzekering
ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie van een object.Onderdeel toestand
Toelichting toestand
Datum toestand
Term toestand
TransporteurHet element 'transporteur' geeft informatie over de persoon of organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het verplaatsen van een object.Naam transporteur
Contactpersoon transporteur
Type eigendomHet element 'type eigendom' bevat een term die het type eigendom beschrijft, die bestond vooraleer het eigendomsrecht aan de vorige eigenaar werd overgedragen.Term type eigendom
Type gebeurtenisHet element 'type gebeurtenis' geeft informatie over de aard van de gebeurtenis waarvoor het object gebruikt wordt.Term type gebeurtenis
Uitgaand bruikleennummerHet element 'uitgaand bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de uitgaande bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde uitgaand bruikleennummer
UitschrijvingHet element 'uitschrijving' geeft informatie over het moment dat het object de collectie heeft verlaten.Uitschrijvingsdatum
Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.Identificatie vaste standplaats
Verantwoordelijke conditiecontroleHet element 'verantwoordelijke conditiecontrole' geeft de naam van de persoon of de instelling die de toestandscontrole of technische controle heeft uitgevoerd.Naam verantwoordelijke conditiecontrole
Verantwoordelijke conserveringsbehandelingHet element 'verantwoordelijke conserveringsbehandeling' geeft meer informatie over de persoon of instelling die het object behandelt.Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling
Verantwoordelijke inkomende bruikleenHet element 'verantwoordelijke inkomende bruikleen' geeft informatie over de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de bruikleen.Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen
Verantwoordelijke verplaatsingHet element 'verantwoordelijke verplaatsing' bevat informatie over het personeelslid dat verantwoordelijk is voor het object tijdens de verplaatsing.Naam verantwoordelijke verplaatsing
Verkregen rechtHet element 'verkregen recht' beschrijft de door de organisatie verkregen rechten van anderen voor het gebruik van een object, een reproductie of een tekst.Identificatie verkregen recht
Type verkregen recht
Toelichting verkregen recht
Verlener rechtenHet element 'verlener rechten' beschrijft de persoon of de instelling die het recht verleent.Naam verlener rechten
Verpakking inkomend objectHet element 'verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.Tekst verpakking inkomend object
VerplaatsingsdatumHet element 'verplaatsingsdatum' geeft informatie over de datum dat het object verplaatst is van zijn huidige locatie.Waarde verplaatsingsdatum
VerplaatsingsmethodeHet element 'verplaatsingsmethode' geeft informatie over de wijze waarop het object verplaatst wordt.Term verplaatsingsmethode
VerplaatsingsnummerHet element 'verplaatsingsnummer' bevat het unieke nummer dat de verplaatsing van een object of groep objecten krijgt.Waarde verplaatsingsnummer
VerplaatsingsredenHet element 'verplaatsingsreden' bevat informatie over de reden waarom een object verplaatst wordt.Term verplaatsingsreden
VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.Kwalificatie vervaardiger
Rol vervaardiger
Naam vervaardiger
VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.Naam verwervingsbron
Plaats verwervingsbron
Veiling verwervingsbron
Lotnummer verwerving
VerwervingsdatumHet element 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.Precisie verwervingsdatum
Waarde verwervingsdatum
VerwervingsdossierHet element 'verwervingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de verwerving.Identificatie verwervingsdossier
Toelichting verwervingsdossier
VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.Term verwervingsmethode
VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.Waarde verwervingsnummer
VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.Tekst verwervingsvoorwaarden
VerzekeringsdekkingHet element 'verzekeringsdekking' bevat informatie over het bedrag van de verzekeringsdekking dat voorzien wordt bij een calamiteit.Waarde bedrag verzekeringsdekking
Valuta bedrag verzekeringsdekking
Verzoek gebeurtenisHet element 'verzoek gebeurtenis' geeft bijkomende informatie over een aanvraag tot gebruik van een object.Tekst verzoek gebeurtenis
VinderHet element 'vinder' documenteert de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.Naam vinder
Rol vinder
VindplaatsHet element 'vindplaats' documenteert de plaats waar een object is gevonden of opgegraven.Naam vindplaats
Identificatie vindplaats
Domein vindplaats
Beschrijving vindplaats
Kenmerk vindplaats
Type coördinaat vindplaats
Waarde coördinaat vindplaats
Precisie coördinaat vindplaats
Volgende conditiecontroleHet element 'volgende conditiecontrole' geeft de datum waarop een volgende controle van de toestand of technische controle dient uitgevoerd te worden.Datum volgende conditiecontrole
VondstdatumHet element 'vondstdatum' documenteert de datum waarop een object is gevonden of opgegraven.Begindatum vondst
Precisie begindatum vondst
Einddatum vondst
Precisie einddatum vondst
VondstgebeurtenisHet element 'vondstgebeurtenis' geeft informatie over de gebeurtenis waarbij een object verzameld werd.Naam vondstgebeurtenis
Referentienummer vondstgebeurtenis
Bron vondstgebeurtenis
Toelichting vondstgebeurtenis
VondstmethodeHet element 'vondstmethode' geeft informatie over de methode die is gebruikt bij het vinden of het opgraven van het object.Term vondstmethode
VondstnummerHet element 'vondstnummer' documenteert het nummer of de code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.Waarde vondstnummer
Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam voorgestelde ontvanger afstoting
Voorwaarden gebeurtenisHet element 'voorwaarden gebeurtenis' geeft informatie over de beperkingen bij het onderzoek of gebruik van een object.Tekst voorwaarden gebeurtenis
Voorwaarden inkomende bruikleenHet element 'voorwaarden inkomende bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de inkomende bruikleen.Tekst voorwaarden inkomende bruikleen
Voorwaarden uitgaande bruikleenHet element 'voorwaarden uitgaande bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de uitgaande bruikleen.Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen
VrachtbriefHet element 'vrachtbrief' bevat informatie over het transport van een object, alsook details over de transportvoorwaarden.Tekst vrachtbrief
WaardebepalingHet element 'waardebepaling' bevat alle informatie over de taxatie van een object of een groep van objecten.Identificatie waardebepaling
Taxateur waardebepaling
Gemachtigde waardebepaling
Machtigingsdatum waardebepaling
Toelichting waardebepaling
Reden waardebepaling
Datum waardebepaling
Datum volgende waardebepaling