Invulboek objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Structuur van het Invulboek Objecten

Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek Objecten is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste SPECTRUM procedures, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

De beschrijvingsregels in het Invulboek zijn onderverdeeld in:

Profielen verzamelen verschillende elementen en velden om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels en procedures die belangrijk zijn voor hun collectie (vb. minimale registratie-profiel).

Het Invulboek wordt beheerd door Erfgoedinzicht, PACKED vzw en de redactieraad. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.

Zoek in het Invulboek Objecten

ElementDefinitieVelden
AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.Aantal onderdelen
Aantal exemplaren
Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.Identificatie afgebeeld concept
Bron afgebeeld concept
Type afgebeeld concept
Term afgebeeld concept
Positie afgebeeld concept
Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.Identificatie afgebeeld object
Bron afgebeeld object
Type afgebeeld object
Term afgebeeld object
Positie afgebeeld object
Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde gebeurtenis
Bron afgebeelde gebeurtenis
Type afgebeelde gebeurtenis
Naam afgebeelde gebeurtenis
Positie afgebeelde gebeurtenis
Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde locatie
Bron afgebeelde locatie
Type afgebeelde locatie
Naam afgebeelde locatie
Positie afgebeelde locatie
Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.Type afgebeelde persoon of instelling
Naam afgebeelde persoon of instelling
Positie afgebeelde persoon of instelling
Identificatie afgebeelde persoon of instelling
Bron afgebeelde persoon of instelling
Afleverdatum uitgaand objectHet element 'afleverdatum uitgaand object' geeft de precieze datum waarop het object dat de instellingen verlaat, verondersteld wordt om aan te komen op zijn bestemming.Waarde afleverdatum uitgaand object
AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.Beschrijving afmeting
Waarde afmeting
Eenheid afmeting
Precisie afmeting
Toelichting afmeting
Onderdeel afmeting
Datum afmeting
AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.Waarde afstotingsdatum
AfstotingsdossierHet element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.Toelichting afstotingsdossier
Identificatie afstotingsdossier
AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.Term afstotingsmethode
AfstotingsnummerHet element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.Identificatie afstotingsnummer
AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.Tekst afstotingsreden
AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.Tekst afstotingsvoorwaarden
Beschrijving conserveringDetailed description of the conservation treatment undergone by an object.Tekst beschrijving conservering
Bestemming uitgaand objectHet element 'bestemming uitgaand object' geeft de naam van de instelling waar het object is aangekomen.Naam bestemming uitgaand object
Bewaargever inkomend objectHet element 'bewaargever inkomend object' geeft informatie over de bewaargever van het inkomend object.Naam bewaargever inkomend object
Voorwaarden bewaargever inkomend object
BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.Naam bewaarinstelling
Afdeling bewaarinstelling
Identificatie bewaarinstelling
BewaaromstandighedenA record of the environmental conditions in which an object is kept.Toelichting bewaaromstandigheden
Datum bewaaromstandigheden
BewaarrisicoDetails of potential hazards to people or other objects that the handling and storing of an object can present.Term bewaarrisico
Toelichting bewaarrisico
Datum bewaarrisico
Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.Beschrijving bijzonderheden vervaardiging
BruikleengeverHet element 'bruikleengever' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object in bruikleen geeft aan de organisatie.Naam bruikleengever
Contactpersoon bruikleengever
BruikleennemerHet element 'bruikleennemer' bevat alle details over de persoon of organisatie die een object leent van de organisatie.Naam bruikleennemer
Contactpersoon bruikleennemer
CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.Naam collectie
CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object of werk.Toelichting compleetheid
Datum compleetheid
Term compleetheid
ConserveringsprioriteitAn element describing an object’s need for Conservation treatment.Term conserveringsprioriteit
DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.Periode
Begindatum
Einddatum
Precisie einddatum
Precisie begindatum
Toelichting datering
Tekst datering
Datum conditiecontroleThe date(s) on which a condition check or technical assessment process took place.Waarde datum conditiecontrole
Datum conserveringThe dates at which the treatment of an object, or group of objects began and endedBegindatum conservering
Einddatum conservering
Datum conserveringsbehandelingThe date on which the next stage of a conservation process is due.Rappeldatum conserveringsbehandeling
Datum inkomend objectHet element 'datum inkomend object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Waarde datum inkomend object
Datum inkomende bruikleenHet element 'datum inkomende bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de inkomende bruikleen.Begindatum inkomende bruikleen
Einddatum inkomende bruikleen
Datum uitgaand objectHet element 'datum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten de instelling verlaat.Waarde datum uitgaand object
Datum uitgaande bruikleenHet element 'datum uitgaande bruikleen' geeft de begin- en einddatum van de uitgaande bruikleen.Begindatum uitgaande bruikleen
Einddatum uitgaande bruikleen
EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.Serienummer
Oplagenummer
Editievermelding
Beschrijving staat
Eigenaar inkomend objectHet element 'eigenaar inkomend object' geeft informatie over de eigenaar van het object.Naam eigenaar inkomend object
Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.Bedrag financiering verwerving
Valuta financiering verwerving
Bron financiering verwerving
Voorwaarden financiering verwerving
Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.Tekst fysieke beschrijving
HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.Term hoofdmotief
Bron hoofdmotief
Identificatie hoofdmotief
Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.Identificatie huidige standplaats
Datum huidige standplaats
Geschiktheid huidige standplaats
Toelichting huidige standplaats
Autorisator huidige standplaats
Uitvoerder huidige standplaats
Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.Tekst iconografische beschrijving
Onderdeel iconografische beschrijving
Inkomend bruikleennummerHet element 'inkomend bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de inkomende bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde inkomend bruikleennummer
InschrijvingHet element 'inschrijving' geeft informatie over het moment dat het object in het register van binnenkomende objecten is ingeschreven.Inschrijvingsdatum
KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.Term kleur
KoerierHet element 'koerier' geeft informatie over de persoon die het object buiten de instelling begeleidt.Naam koerier
Kostprijs afstotingHet element 'kostprijs afstoting' bevat alle informatie over de kostprijs van de afstoting van het object.Waarde kostprijs afstoting
Valuta kostprijs afstoting
Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.Toelichting kostprijs verwerving
Bedrag aankoopprijs verwerving
Valuta aankoopprijs verwerving
Bedrag vraagprijs verwerving
Valuta vraagprijs verwerving
Machtiging afstotingHet element 'machtiging afstoting' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de afstoting van het object.Gemachtigde afstoting
Datum machtiging afstoting
Machtiging conserveringsbehandelingInformation about the final approval for a conservation job to take place.Gemachtigde conserveringsbehandeling
Machtigingsdatum conserveringsbehandeling
Machtiging inkomende bruikleenHet element 'machtiging inkomende bruikleen' bevat bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Gemachtigde inkomende bruikleen
Machtigingsdatum inkomende bruikleen
Machtiging uitgaand objectHet element 'machtiging uitgaand object' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven dat het object de instelling verlaat.Gemachtigde uitgaand object
Machtigingsdatum uitgaand object
Machtiging uitgaande bruikleenHet element 'machtiging uitgaande bruikleen' bevat bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de bruikleen van het object.Gemachtigde uitgaande bruikleen
Machtigingsdatum uitgaande bruikleen
Machtiging verplaatsingHet element 'machtiging verplaatsing' geeft meer informatie over de machtiging om een object te verplaatsen.Gemachtigde verplaatsing
Machtigingdatum verplaatsing
Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Gemachtigde verwerving
Datum machtiging verwerving
MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel materiaal
Beschrijving materiaal
Toelichting materiaal
Term materiaal
Herkomst materiaal
Materiaal conserveringThe materials used in the conservation of an object.Term materiaal conservering
Materiaaltechnisch onderzoekDetailed assessment of the condition of an object and the required treatment.Toelichting materiaaltechnisch onderzoek
Methode conditiecontroleThe method used when carrying out a condition check or technical assessment process.Term methode conditiecontrole
Methode conserveringsbehandelingThe method used in the conservation of an object.Term methode conserveringsbehandeling
Tekst methode conserveringsbehandeling
Methode inkomend objectHet element 'methode inkomend object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling binnenkomt.Term methode inkomend object
Methode uitgaand objectHet element 'methode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten de instelling verlaat.Term methode uitgaand object
Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.Identificatie nieuw objectnummer afstoting
ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.Term objectcategorie
ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.Type objectnaam
Term objectnaam
Alternatieve term objectnaam
Type alternatieve term objectnaam
Bijzonderheden objectnaam
Domein objectnaam
Taal objectnaam
ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.Onderdeel objectnummer
Waarde alternatief objectnummer
Instelling alternatief objectnummer
Waarde objectnummer
Datum alternatief objectnummer
Type alternatief objectnummer
OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.Term onderdeel
Toelichting onderdeel
Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.Onderscheidende kenmerken
Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam ontvanger afstoting
Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.Naam ontvanger inkomend object
OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.Tekst opmerkingen
OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften en merktekens die op het object zijn aangebracht.Type opschrift
Positie opschrift
Methode opschrift
Datum opschrift
Vervaardiger opschrift
Rol vervaardiger opschrift
Beschrijving opschrift
Taal opschrift
Interpretatie opschrift
Vertaling opschrift
Schrift opschrift
Transliteratie opschrift
Toelichting opschrift
Inhoud opschrift
Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.Identificatie oude standplaats
Begindatum oude standplaats
Einddatum oude standplaats
Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.Naam plaats vervaardiging
Reden conditiecontroleThe reason for a condition check or technical assessment process taking placeTerm reden conditiecontrole
Reden inkomend objectHet element 'reden inkomend object' bevat informatie over de reden waarom een object of een groep objecten de instelling binnenkomt.Term reden inkomend object
Reden inkomende bruikleenHet element 'reden inkomende bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te nemen.Tekst reden inkomende bruikleen
Reden uitgaand objectHet element 'reden uitgaand object' bevat informatie over de reden waarom een object de instelling verlaat.Term reden uitgaand object
Reden uitgaande bruikleenHet element 'reden uitgaande bruikleen' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object in bruikleen te geven.Tekst reden uitgaande bruikleen
Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.Beschrijving reden vervaardiging
Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.Tekst verwervingsreden
Referentienummer conditiecontroleA unique identifying number for the condition checking or technical assessment process. It should serve as the reference to written documentation of a condition check or technical assessment.Waarde referentienummer conditiecontrole
Referentienummer conserveringsbehandelingA unique identifying number for the conservation of an object or group of objects. It should serve as the reference to written documentation of conservation.Waarde referentienummer conserveringsbehandeling
Referentienummer inkomend objectHet element 'referentienummer inkomend object' bevat het unieke nummer, dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling binnenkomt.Waarde referentienummer inkomend object
Referentienummer uitgaand objectHet element 'referentienummer uitgaand object' bevat het unieke nummer dat een object of groep objecten krijgt als het de instelling verlaatWaarde referentienummer uitgaand object
Status inkomende bruikleenHet element 'status inkomende bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de inkomende bruikleenprocedure zich bevindt.Term status inkomende bruikleen
Datum status inkomende bruikleen
Status uitgaande bruikleenHet element 'status uitgaande bruikleen' geeft informatie over de fase waarin de uitgaande bruikleenprocedure zich bevindt.Term status uitgaande bruikleen
Datum status uitgaande bruikleen
StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.Term stijl
TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.Rang taxonomie
Determinator taxonomie
Datum taxonomie
Toelichting taxonomie
Specimentype taxonomie
Wetenschappelijke naam taxonomie
TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel techniek
Toelichting techniek
Term techniek
Terugkeerdatum inkomend objectHet element 'terugkeerdatum inkomend object' bevat de datum dat het object terugkeert naar of opgehaald wordt door de eigenaar of de persoon die het binnengebracht had.Waarde terugkeerdatum inkomend object
Terugkeerdatum uitgaand objectHet element 'terugkeerdatum uitgaand object' geeft informatie over de datum dat het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Waarde terugkeerdatum uitgaand object
Terugkeerdatum verplaatsingHet element 'terugkeerdatum verplaatsing' geeft informatie over de vermoedelijke datum dat het object van zijn huidige locatie verplaatst wordt naar zijn normale locatie.Waarde terugkeerdatum verplaatsing
Terugkeermethode uitgaand objectHet element 'terugkeermethode uitgaand object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling terugkeert.Term terugkeermethode uitgaand object
TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.Korte beschrijving
Titel
Type titel
Vertaalde titel
Beschrijver titel
Datum titel
Bijzonderheden titel
Taal titel
Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.Tekst toelichting afstoting
Toelichting conditiecontroleAdditional information about the condition checking or technical assessment process which has not been recorded elsewhere using controlled terminology.Tekst toelichting conditiecontrole
Toelichting conserveringAdditional information about conservation of an object, or group of objects, which has not been recorded elsewhere using controlled terminology.Tekst toelichting conservering
Toelichting inkomend objectHet element 'toelichting inkomend object' bevat bijkomende informatie over het binnenbrengen van een object dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting inkomend object
Toelichting inkomende bruikleenHet element 'toelichting inkomende bruikleen' bevat algemene informatie over de inkomende bruikleen.Tekst toelichting inkomende bruikleen
Toelichting uitgaand objectHet element 'toelichting uitgaand object' bevat bijkomende informatie over het vertrek van een object dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting uitgaand object
Toelichting uitgaande bruikleenHet element 'toelichting uitgaande bruikleen' bevat algemene informatie over de uitgaande bruikleen.Tekst toelichting uitgaande bruikleen
Toelichting verplaatsingHet element 'toelichting verplaatsing' bevat bijkomende informatie over het verplaatsen van een object of groep objecten dat nergens anders vermeld staat.Tekst toelichting verplaatsing
Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.Tekst toelichting verwerving
ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie.Onderdeel toestand
Toelichting toestand
Datum toestand
Term toestand
TransporteurHet element 'transporteur' geeft informatie over de persoon of organisatie die de verantwoordelijkheid draagt voor het verplaatsen van een object uit de gebouwen van de organisatie.Naam transporteur
Contactpersoon transporteur
Uitgaand bruikleennummerHet element 'uitgaand bruikleennummer' bevat informatie over het unieke nummer waarmee de uitgaande bruikleen geïdentificeerd wordt.Waarde uitgaand bruikleennummer
UitschrijvingHet element 'uitschrijving' geeft informatie over het moment dat het object de collectie heeft verlaten.Uitschrijvingsdatum
Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.Identificatie vaste standplaats
Verantwoordelijke conditiecontroleThe Person or Organisation which carried out a condition check or technical assessment process.Naam verantwoordelijke conditiecontrole
Verantwoordelijke conserveringsbehandelingThe Person or Organisation treating an object.Naam verantwoordelijke conserveringsbehandeling
Verantwoordelijke inkomende bruikleenHet element 'verantwoordelijke inkomende bruikleen' geeft informatie over de persoon die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de bruikleen.Naam verantwoordelijke inkomende bruikleen
Verantwoordelijke verplaatsingHet element 'verantwoordelijke verplaatsing' bevat informatie over het personeelslid dat verantwoordelijk is voor het object tijdens de verplaatsing.Naam verantwoordelijke verplaatsing
Verpakking inkomend objectHet element 'verpakking inkomend object' geeft informatie over de verpakking van een object of groep objecten op het moment dat het de instelling binnenkomt.Tekst verpakking inkomend object
VerplaatsingsdatumHet element 'verplaatsingsdatum' geeft informatie over de datum dat het object verplaatst is van zijn huidige locatie.Waarde verplaatsingsdatum
VerplaatsingsmethodeHet element 'verplaatsingsmethode' geeft informatie over de wijze waarop het object verplaatst wordt.Term verplaatsingsmethode
VerplaatsingsnummerHet element 'verplaatsingsnummer' bevat het unieke nummer dat de verplaatsing van een object of groep objecten krijgt.Waarde verplaatsingsnummer
VerplaatsingsredenHet element 'verplaatsingsreden' bevat informatie over de reden waarom een object verplaatst wordt.Term verplaatsingsreden
VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.Kwalificatie vervaardiger
Rol vervaardiger
Naam vervaardiger
VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.Naam verwervingsbron
Plaats verwervingsbron
Veiling verwervingsbron
Lotnummer verwerving
VerwervingsdatumHet element 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.Precisie verwervingsdatum
Waarde verwervingsdatum
VerwervingsdossierHet element 'verwervingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de verwerving.Identificatie verwervingsdossier
Toelichting verwervingsdossier
VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.Term verwervingsmethode
VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.Identificatie verwervingsnummer
VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.Tekst verwervingsvoorwaarden
Volgende conditiecontroleInformation about when the next condition check or technical assessment is due.Datum volgende conditiecontrole
Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam voorgestelde ontvanger afstoting
Voorwaarden inkomende bruikleenHet element 'voorwaarden inkomende bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de inkomende bruikleen.Tekst voorwaarden inkomende bruikleen
Voorwaarden uitgaande bruikleenHet element 'voorwaarden uitgaande bruikleen' bevat de voorwaarden betreffende de uitgaande bruikleen.Tekst voorwaarden uitgaande bruikleen
VrachtbriefAdditional information about shipping an object, including details of the transit requirements.Tekst vrachtbrief