Publicatie:Invulboek objecten

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Structuur van het Invulboek Objecten

Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectiebeheersysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE-invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM 5.0 Collection Management Standard. Het Invulboek Objecten is een work-in-progress. Het bevat beschrijvingsregels voor de belangrijkste SPECTRUM procedures, maar wordt stap-voor-stap uitgebreid en geredigeerd.

De beschrijvingsregels in het Invulboek zijn onderverdeeld in groepen van informatie die eigenschappen en gebeurtenissen in het leven van een erfgoedobject documenteren (vb. identificatie of verwerving). Elke eigenschap en elke gebeurtenis wordt vastgelegd in een element (vb. titel of verwervingsmethode). Elk element wordt in een collectiebeheersysteem gedocumenteerd m.b.v verschillende velden (vb. type titel of term verwervingsmethode). Om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels die belangrijk zijn voor hun collectie, worden verschillende elementen en velden verzameld in profielen (vb. minimale registratie-profiel).

Het Invulboek wordt beheerd door Erfgoedinzicht en PACKED vzw. Meer informatie over het Invulboek Objecten en het beheer ervan zijn op aparte pagina's van deze wiki opgenomen. Iedereen is ook steeds welkom om feedback en voorstellen voor aanpassingen door te geven.

Zoek in het Invulboek Objecten

ElementDefinitieVelden
Invulboek objecten/Element/AantalHet element 'aantal' bevat alle informatie over het aantal onderdelen dat als één object beschreven wordt.Aantal onderdelen
Aantal exemplaren
Invulboek objecten/Element/Afgebeeld conceptHet element 'afgebeeld concept' bevat alle informatie over een concept dat verband houdt met het onderwerp van het beschreven object of werk.Identificatie afgebeeld concept
Bron afgebeeld concept
Type afgebeeld concept
Term afgebeeld concept
Positie afgebeeld concept
Invulboek objecten/Element/Afgebeeld objectHet element 'afgebeeld object' bevat alle informatie over een object afgebeeld in of beschreven door een ander object.Identificatie afgebeeld object
Bron afgebeeld object
Type afgebeeld object
Term afgebeeld object
Positie afgebeeld object
Invulboek objecten/Element/Afgebeelde gebeurtenisHet element 'afgebeelde gebeurtenis' bevat alle informatie over een gebeurtenis afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde gebeurtenis
Bron afgebeelde gebeurtenis
Type afgebeelde gebeurtenis
Naam afgebeelde gebeurtenis
Positie afgebeelde gebeurtenis
Invulboek objecten/Element/Afgebeelde locatieHet element 'afgebeelde locatie' bevat een plaats afgebeeld in of door een object.Identificatie afgebeelde locatie
Bron afgebeelde locatie
Type afgebeelde locatie
Naam afgebeelde locatie
Positie afgebeelde locatie
Invulboek objecten/Element/Afgebeelde persoon of instellingHet element 'afgebeelde persoon of instelling' bevat de beschrijving van de voorstelling van een persoon of instelling afgebeeld op of beschreven in een object.Type afgebeelde persoon of instelling
Naam afgebeelde persoon of instelling
Positie afgebeelde persoon of instelling
Identificatie afgebeelde persoon of instelling
Bron afgebeelde persoon of instelling
Invulboek objecten/Element/AfmetingenHet element 'afmetingen' bevat alle informatie over de grootte, schaal of afmetingen van het object.Beschrijving afmeting
Waarde afmeting
Eenheid afmeting
Precisie afmeting
Toelichting afmeting
Onderdeel afmeting
Datum afmeting
Invulboek objecten/Element/AfstotingsdatumHet element 'afstotingsdatum' bevat de datum waarop een object werd afgestoten.Waarde afstotingsdatum
Invulboek objecten/Element/AfstotingsdossierHet element 'afstotingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de afstoting.Toelichting afstotingsdossier
Identificatie afstotingsdossier
Invulboek objecten/Element/AfstotingsmethodeHet element 'afstotingsmethode' bevat de manier waarop een object wordt afgestoten.Term afstotingsmethode
Invulboek objecten/Element/AfstotingsnummerHet element 'afstotingsnummer' bevat informatie over het unieke identificatienummer waarmee de afstoting van het object geïdentificeerd wordt.Identificatie afstotingsnummer
Invulboek objecten/Element/AfstotingsredenHet element 'afstotingsreden' bevat de reden of verantwoording voor het afstoten van een object.Tekst afstotingsreden
Invulboek objecten/Element/AfstotingsvoorwaardenHet element 'afstotingsvoorwaarden' bevat de voorwaarden die verbonden zijn aan de afstoting van een object / een groep objecten.Tekst afstotingsvoorwaarden
Invulboek objecten/Element/Bewaargever inkomend object-Naam bewaargever inkomend object
Invulboek objecten/Veld/Voorwaarden bewaargever inkomend object
Invulboek objecten/Element/BewaarinstellingHet element 'bewaarinstelling' bevat alle informatie over de organisatie die het object (of de groep objecten) bewaart, beheert en er verantwoordelijk voor is.Naam bewaarinstelling
Afdeling bewaarinstelling
Identificatie bewaarinstelling
Invulboek objecten/Element/Bijzonderheden vervaardigingHet element 'bijzonderheden vervaardiging' bevat alle bijkomende informatie over de vervaardiging van het object.Beschrijving bijzonderheden vervaardiging
Invulboek objecten/Element/CollectieHet element 'collectie' bevat alle informatie over de verzameling verwante objecten (naar thema, herkomst, type objecten of materiaalsoort) waar het object deel van uitmaakt.Naam collectie
Invulboek objecten/Element/CompleetheidHet element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object of werk.Toelichting compleetheid
Datum compleetheid
Term compleetheid
Invulboek objecten/Element/DateringHet element 'datering' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object gemaakt, ontworpen, geproduceerd, gebouwd, gepresenteerd, getoond of veranderd werd.Periode
Begindatum
Einddatum
Precisie einddatum
Precisie begindatum
Toelichting datering
Tekst datering
Invulboek objecten/Element/EditieHet element 'editie' bevat alle informatie over de uitgave van een specifiek object binnen een serie of oplage.Serienummer
Oplagenummer
Editievermelding
Beschrijving staat
Invulboek objecten/Element/Eigenaar inkomend object-Invulboek objecten/Veld/Naam eigenaar inkomend object
Invulboek objecten/Element/Financiering verwervingHet element 'financiering verwerving' omvat alle informatie over de wijze waarop de verwerving van het object bekostigd werd.Bedrag financiering verwerving
Valuta financiering verwerving
Bron financiering verwerving
Voorwaarden financiering verwerving
Invulboek objecten/Element/Fysieke beschrijvingHet element 'fysieke beschrijving' bevat alle informatie over de fysieke of uiterlijke kenmerken van het object.Tekst fysieke beschrijving
Invulboek objecten/Element/HoofdmotiefHet element 'hoofdmotief' bevat trefwoorden die in algemene bewoordingen aangeven wat het werk of object voorstelt of wat erin/erop is afgebeeld.Term hoofdmotief
Bron hoofdmotief
Identificatie hoofdmotief
Invulboek objecten/Element/Huidige standplaatsHet element 'huidige standplaats' bevat alle informatie over de precieze locatie waar het object zich bevindt.Identificatie huidige standplaats
Datum huidige standplaats
Geschiktheid huidige standplaats
Toelichting huidige standplaats
Autorisator huidige standplaats
Uitvoerder huidige standplaats
Invulboek objecten/Element/Iconografische beschrijvingHet element 'iconografische beschrijving' bevat alle informatie over de voorstelling van of op het object.Tekst iconografische beschrijving
Onderdeel iconografische beschrijving
Invulboek objecten/Element/InhoudsbeschrijvingHet element inhoudsbeschrijving omvat alle informatie die de inhoud van een object beschrijft.Invulboek objecten/Veld/Tekst inhoudsbeschrijving
Invulboek objecten/veld/Onderdeel inhoudsbeschrijving
Invulboek objecten/Element/Inkomende bruikleenInvulboek objecten/Veld/Bruikleengever
Invulboek objecten/Element/InschrijvingHet element 'inschrijving' geeft informatie over het moment dat het object in het register van binnenkomende objecten is ingeschreven.Inschrijvingsdatum
Invulboek objecten/Element/KleurHet element 'kleur' bevat de kleur van een object.Term kleur
Invulboek objecten/Element/Kostprijs afstotingHet element 'kostprijs afstoting' bevat alle informatie over de kostprijs van de afstoting van het object.Waarde kostprijs afstoting
Valuta kostprijs afstoting
Invulboek objecten/Element/Kostprijs verwervingHet element 'kostprijs verwerving' bevat alle informatie over de kostprijs van de verwerving van het object.Toelichting kostprijs verwerving
Bedrag aankoopprijs verwerving
Valuta aankoopprijs verwerving
Bedrag vraagprijs verwerving
Valuta vraagprijs verwerving
Invulboek objecten/Element/Machtiging afstotingHet element 'machtiging afstoting' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de afstoting van het object.Gemachtigde afstoting
Datum machtiging afstoting
Invulboek objecten/Element/Machtiging verwervingHet element 'machtiging verwerving' bevat alle informatie over de persoon die toelating heeft gegeven tot de verwerving van het object.Gemachtigde verwerving
Datum machtiging verwerving
Invulboek objecten/Element/MateriaalHet element 'materiaal' bevat alle informatie over de materialen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel materiaal
Beschrijving materiaal
Toelichting materiaal
Term materiaal
Herkomst materiaal
Invulboek objecten/Element/Nieuw objectnummer afstotingHet element 'nieuw objectnummer afstoting' bevat het objectnummer dat door de ontvanger aan het afgestoten object wordt toegekend.Identificatie nieuw objectnummer afstoting
Invulboek objecten/Element/ObjectcategorieHet element 'objectcategorie' bevat alle informatie over de groep gelijksoortige objecten waaraan het object wordt toegewezen.Invulboek objecten/Veld/Objectcategorie
Invulboek objecten/Element/ObjectnaamHet element 'objectnaam' omvat alle informatie over het soort object dat gedocumenteerd wordt, verwijzend naar zijn fysieke vorm, functie of medium.Type objectnaam
Term objectnaam
Alternatieve term objectnaam
Type alternatieve term objectnaam
Bijzonderheden objectnaam
Domein objectnaam
Taal objectnaam
Invulboek objecten/Element/ObjectnummerHet element 'objectnummer' bevat alle informatie over het unieke nummer dat het object identificeert.Onderdeel objectnummer
Waarde alternatief objectnummer
Instelling alternatief objectnummer
Waarde objectnummer
Datum alternatief objectnummer
Type alternatief objectnummer
Invulboek objecten/Element/OnderdelenHet element 'onderdelen' bevat de beschrijving van de onderdelen of componenten van een object.Term onderdeel
Toelichting onderdeel
Invulboek objecten/Element/Onderscheidende kenmerkenHet element 'onderscheidende kenmerken' bevat alle informatie over de fysieke kenmerken die het object uniek identificeren.Onderscheidende kenmerken
Invulboek objecten/Element/Ontvanger afstotingHet element 'ontvanger afstoting' bevat de informatie over de groep, persoon of organisatie die een object ontvangt dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam ontvanger afstoting
Invulboek objecten/Element/Ontvanger inkomend objectHet element 'ontvanger inkomend object' bevat de persoon die het object ontvangt wanneer het de gebouwen van de organisatie betreedt.Naam ontvanger inkomend object
Invulboek objecten/Element/OpmerkingenHet element 'opmerkingen' bevat aanvullend commentaar over een object door bezoekers, curatoren of onderzoekers.Tekst opmerkingen
Invulboek objecten/Element/OpschriftHet element 'opschrift' bevat alle informatie over opschriften die op het object zijn aangebracht.Type opschrift
Positie opschrift
Methode opschrift
Datum opschrift
Vervaardiger opschrift
Rol vervaardiger opschrift
Beschrijving opschrift
Taal opschrift
Interpretatie opschrift
Vertaling opschrift
Schrift opschrift
Transliteratie opschrift
Toelichting opschrift
Inhoud opschrift
Invulboek objecten/Element/Oude standplaatsHet element 'oude standplaats' bevat een plaats waar een object of groep objecten zich bevond vóór de huidige locatie.Identificatie oude standplaats
Begindatum oude standplaats
Einddatum oude standplaats
Invulboek objecten/Element/Plaats vervaardigingHet element 'plaats vervaardiging' bevat alle informatie over de plaats waar het object werd vervaardigd, ontworpen of geproduceerd.Naam plaats vervaardiging
Invulboek objecten/Element/Reden vervaardigingHet element 'reden vervaardiging' bevat alle informatie over de aanleiding, motivatie of opdracht om het object te vervaardigen.Beschrijving reden vervaardiging
Invulboek objecten/Element/Reden verwervingHet element 'reden verwerving' bevat alle informatie over de aanleiding, het verzoek of aanbod om het object te verwerven.Tekst verwervingsreden
Invulboek objecten/Element/StijlHet element 'stijl' bevat alle informatie over de stijl, historische periode, groep, school of beweging waarvan de eigenschappen aanwezig zijn in het object.Term stijl
Invulboek objecten/Element/TaxonomieHet element 'taxonomie' bevat alle informatie over de taxonomische identificatie van een natuurhistorisch object.Rang taxonomie
Determinator taxonomie
Datum taxonomie
Toelichting taxonomie
Specimentype taxonomie
Wetenschappelijke naam taxonomie
Invulboek objecten/Element/TechniekHet element 'techniek' bevat alle informatie over de productietechnieken en -processen die gebruikt werden bij de vervaardiging van het object.Onderdeel techniek
Toelichting techniek
Term techniek
Invulboek objecten/Element/TitelHet element 'titel' bevat alle informatie over de naam of titel die aan het object gegeven wordt.Korte beschrijving
Titel
Type titel
Vertaalde titel
Beschrijver titel
Datum titel
Bijzonderheden titel
Taal titel
Invulboek objecten/Element/Toelichting afstotingHet element 'toelichting afstoting' bevat aanvullende informatie over de verwijdering van een object dat niet elders is vastgelegd met behulp van gecontroleerde terminologie.Tekst toelichting afstoting
Invulboek objecten/Element/Toelichting verwervingHet element 'toelichting verwerving' bevat bijzonderheden over de verwerving van het object.Tekst toelichting verwerving
Invulboek objecten/Element/ToestandHet element 'toestand' bevat een beschrijving van de algehele fysieke conditie.Onderdeel toestand
Toelichting toestand
Datum toestand
Term toestand
Invulboek objecten/Element/UitschrijvingHet element 'uitschrijving' geeft informatie over het moment dat het object de collectie heeft verlaten.Uitschrijvingsdatum
Invulboek objecten/Element/Vaste standplaatsHet element 'vaste standplaats' bevat alle informatie over de locatie waar het object zich in normale omstandigheden bevindt.Identificatie vaste standplaats
Invulboek objecten/Element/VervaardigerHet element 'vervaardiger' bevat alle informatie over de persoon, groep personen of organisatie betrokken bij het ontwerp of de vervaardiging van een object.Kwalificatie vervaardiger
Rol vervaardiger
Naam vervaardiger
Invulboek objecten/Element/VerwervingsbronHet element 'verwervingsbron' bevat alle informatie over de persoon of organisatie van wie het object verworven werd.Naam verwervingsbron
Plaats verwervingsbron
Veiling verwervingsbron
Lotnummer verwerving
Invulboek objecten/Element/VerwervingsdatumHet veld 'verwervingsdatum' bevat alle informatie over de datum of het datumbereik waarin het object verworven werd.Precisie verwervingsdatum
Waarde verwervingsdatum
Invulboek objecten/Element/VerwervingsdossierHet element 'verwervingsdossier' bevat informatie over bestanden die betrekking hebben op de verwerving.Identificatie verwervingsdossier
Toelichting verwervingsdossier
Invulboek objecten/Element/VerwervingsmethodeHet element 'verwervingsmethode' bevat de manier waarop de eigendom van een object formeel wordt overgedragen aan de organisatie.Term verwervingsmethode
Invulboek objecten/Element/VerwervingsnummerHet element 'verwervingsnummer' bevat alle informatie over het unieke identificatienummer waarmee de verwerving van het object geidentificeerd wordt.Identificatie verwervingsnummer
Invulboek objecten/Element/VerwervingsvoorwaardenHet element 'verwervingsvoorwaarden' bevat alle informatie over de voorwaarden waaronder het object verworven wordt.Tekst verwervingsvoorwaarden
Invulboek objecten/Element/Voorgestelde ontvanger afstotingHet element 'voorgestelde ontvanger afstoting' bevat de groep, persoon of organisatie voorgesteld als ontvanger van het object, dat wordt afgestoten door overdracht, schenking of verkoop.Naam voorgestelde ontvanger afstoting