Term methode audit

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term methode audit
Definitie Het element 'term methode audit' geeft informatie over de methode die toegepast is bij de audit van een object of groep objecten.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
volledig
random
selectie
Systemen
Standaarden