Term methode audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term methode audit
Definitie Het element 'term methode audit' geeft informatie over de methode die toegepast is bij de audit van een object of een groep objecten.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
volledig
willekeurig
selectie
Systemen
Standaarden