Precisie coördinaat vindplaats

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld precisie coördinaat vindplaats
Definitie Het veld 'precisie coördinaat vindplaats' geeft de mate van nauwkeurigheid van de weergegeven coördinaten van de vindplaats van het object.
Invulregels
Vul hier de mate van nauwkeurigheid van de weergegeven coördinaten van de vindplaats van het object in.
circa
bij benadering
+/- 10
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Coördinaten vindplaats > Precisie (NN)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Coördinaten vindplaats > Precisie (NN)
Dit veld is herhaalbaar.