Term techniek

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term techniek
Definitie Het veld 'term techniek' documenteert per onderdeel of voor het geheel met welk proces, methode, technieken of middelen het object werd vervaardigd.
Invulregels
Vul de techniek in waarmee het object of een deel ervan werd vervaardigd. Dit is vooral relevant als de techniek niet blijkt uit de objectnaam of het materiaal.
Gebruik hiervoor een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard, zoals bv. AAT.
tekenen (AAT 300054196)
beeldhouwen (AAT 300264383)
collage (techniek) (AAT 300138699)
fluweel (AAT 300133711)
damast (AAT 300163295)
Systemen

Qi (Donnet): Beschrijving > Technieken > Record (object_thesaurus_technique: name)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Techniek (la)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Techniek (TK)

Standaarden
Spectrum: Techniek (-
CDWA: [- Materials/Techniques Name (7.5]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Technieken > Techniek (TK)
Dit veld is herhaalbaar. Respecteer hierbij deze volgorde: van belangrijk naar minder belangrijk, afhankelijk van het onderdeel of het aandeel van de gebruikte techniek.

De techniek is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".

Gebruik het voltooid deelwoord, niet de infinitief.
verguld
geweven
Qi (Donnet): Beschrijving > Technieken > Record (object_thesaurus_technique: name)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): technique > technique.lref (collect.la)
Spectrum: Techniek (-
CDWA: [- Materials/Techniques Name (7.5]