Tekst persoonlijke reactie gebruiker

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst persoonlijke reactie gebruiker
Definitie Het veld 'tekst persoonlijke reactie gebruiker' bevat een beschrijving van de manier waarop een gebruiker gevoelsmatig reageerde op het object.
Invulregels
Gebruik normale grammatica en leestekens. Dit kan gaan over: gevoelens over een object buiten de persoonlijke ervaring van de gebruiker; waarom ze ‘verbonden’ met een object, of het als persoonlijk bijzonder beschouwden; de bredere culturele betekenis die een gebruiker met een object verbindt; aspecten van een object waarvan de gebruiker voelt dat ze van bijzondere artistieke, historische of culturele betekenis waren; de reactie op het object vanuit een ander cultureel standpunt; het vermoeden van wat een object zou kunnen hebben betekend voor bv. de maker, de gebruiker, de eigenaar.
Systemen
Standaarden