Term toestand

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term toestand
Definitie Het veld 'term toestand' documenteert de algemene toestand waarin het object zich bevindt, beschreven vanuit conservatiestandpunt.
Invulregels
Gebruik één van deze trefwoorden om de toestand van een object aan te duiden:
- goed: het object is stabiel, vereist geen restauratie en kan dus zonder ingrepen tentoongesteld worden.
- redelijk: het object is stabiel, maar vereist conservatie-ingrepen om tentoongesteld te worden.
- matig: het object is onstabiel. Er zijn passieve en/of actieve conservatiemaatregelen nodig om de bewaring van het object voor lange tijd te kunnen garanderen.
- slecht: het object is onstabiel en heeft op korte termijn zeer geringe overlevingskansen. Het object is fragiel en kan niet langer zonder bijkomende schade gehanteerd worden.
Indien je afwijkt van deze interpretatie van de waarden goed, redelijk, matig of slecht, documenteer dan wat je hieronder binnen de organisatie verstaat.
goed
redelijk
matig
slecht
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Toestand (TO)

Standaarden
Spectrum: Conditie (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Toestand > Toestand (TO)
Dit veld is herhaalbaar. De toestand kan wijzigen: een gerestaureerd object kan bijvoorbeeld terug de toestand goed of redelijk krijgen. Neem in dit geval de informatie op in een nieuwe occurrence, boven de oude, met vermelding van de datum waarop de toestand opnieuw geconstateerd en beschreven is, in het veld 'datum'.

De toestand is een gecontroleerde term uit het bestand "Thesaurus".
Neem extra informatie op in het veld "bijzonderheden".
Verwijzingen naar conditie- of conserveringsrapporten, restauratiecontracten,… die digitaal bewaard zijn, kunnen opgegeven worden in het veld "digitale referentie" onder "conditierapporten".

Voorwaarden voor het tentoonstellen van objecten vind je terug in het veld "tentoonstelling" in het tabblad "aanbevelingen/vereisten".
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): condition > condition.lref (collect.lp)
Spectrum: Conditie (-