Bron geassocieerd object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron geassocieerd object
Definitie Het veld 'bron geassocieerd object' documenteert de bron van de informatie van het veld 'geassocieerd object'. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit een geassocieerd object is gekozen.
Systemen
Standaarden
LIDO: source (-
Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.
Dublin Core: dcterms:source (-
LIDO: source (-
Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.
Dublin Core: dcterms:source (-