Bron geassocieerd object

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenBron geassocieerd object
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld bron geassocieerd object
Definitie Het veld 'bron geassocieerd object' documenteert de bron van de informatie van het element 'geassocieerd object'. Het gaat hier over een associatie met een object buiten je eigen collectie. Om een relatie aan te duiden met een object in je eigen collectie gebruik het element 'gerelateerd object'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit een geassocieerd object is gekozen.
Systemen
Standaarden
Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.