Type afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type afgebeeld object
Definitie Het veld 'type afgebeeld object' documenteert de aard van het object dat is afgebeeld.
Invulregels
Geef aan welke soort term de aan het afgebeelde object toegekende objectnaam is. Gebruik hiervoor een term ontleend aan een publiek toegankelijke bron of standaard.
Systemen

Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Iconografie > Afgebeelde onderwerp > Soort onderwerp (io)

Standaarden