Waarde titel gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde titel gebeurtenis
Definitie Het veld 'waarde titel gebeurtenis' geeft de naam van de gebeurtenis waarin het object gebruikt werd (bv. titel van de tentoonstelling).
Invulregels
Gebruik gewone grammatica en interpunctie. Als de titel van een tentoonstelling wijzigt, pas dan ook hier de titel aan.
Geschiedenis van de psychiatrie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Tentoonstellingsnaam
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Titel

Standaarden