Naam huidige eigenaar

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam huidige eigenaar
Definitie Het veld 'naam huidige eigenaar' omvat de naam van de huidige eigenaar(s) van het object.
Invulregels
In dit veld kan je de naam van de huidige eigenaar van het object vermelden.
Rothschild, Mayer Amschel
Huts, Fernand
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Huidige eigenaar (HE)
Dit veld is herhaalbaar. De eigenaar is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen".
Systemen (2de poging)
Standaarden