Standaard:Invulboek Objecten

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search


Invulboek Objecten (Voorkeurstitel)

MovE Invulboek (Alternatieve titel)

Invulboek Erfgoedinzicht (Alternatieve titel)
Beschrijving

Het Invulboek werd ontwikkeld door MovE - “Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie”. MovE was een initiatief van het Museumconsulentschap (directie Cultuur) en eGov van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Invulboek werd gecofinancierd door het “Landelijk Contact van Museumconsulenten” in Nederland (LCM). Het Invulboek (versie 1.0.) kwam online in februari 2006. Het was het resultaat van 3 jaar overleg met werkgroepen van Vlaamse en Nederlandse museummedewerkers en -consulenten. Het Invulboek berustte op een consensus en op internationale standaarden voor objectregistratie (Spectrum, CCO). Het bood richtlijnen voor een vierhonderdtal velden in het registratieprogramma Adlib. Voor elk veld gaf het Invulboek een uitgebreide toelichting (definitie, toelichting, schrijfwijze, opmerkingen en voorbeelden). MovE is sinds 2013 opgenomen in Erfgoedinzicht, een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen. Erfgoedinzicht richt zich tot een ruimer doelpubliek dan MovE: er zijn niet enkel museale partners, ook archieven, kerkbesturen, heemkringen en erfgoedverenigingen met een collectie zijn aangesloten. Het MovE Invulboek werd in 2016 om redenen van technische expertise en mogelijkheden ondergebracht bij PACKED vzw, die het invulboek beheert i.s.m. het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap. Het werd uitgebreid met beschrijvingsregels voor publicaties. Verder werden de informatie-elementen in het Invulboek genormaliseerd met de corresponderende erfgoedstandaarden in CEST en is er de koppeling van de informatie-elementen in het Invulboek met verschillende collectiebeheersystemen. Vanaf nu spreken we over het Invulboek Objecten en het Invulboek Publicaties.Trefwoorden

minimumstandaard | beschrijvingsregels | tekst | museumcollecties | bibliotheekcollecties | archeologische collecties | documentaire collecties | "interoperabiliteit" is not in the list (waarderen en selecteren, digitaliseren, digitaal geboren materiaal, digitaal archiveren, toegang en hergebruik, linked (open) data, rechten en privacy, digitale strategie, metadata) of allowed values for the "Cest:aboutExpertise" property.interoperabiliteit | Standaard:SPECTRUM | Standaard:CDWA | Standaard:LIDO | Standaard:ISBD | Standaard:MARC | Software:Adlib Museum | Software:Adlib Bibliotheek | Erfgoedregister