Naam historiek eigenaar

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam historiek eigenaar
Definitie Het veld 'naam historiek eigenaar' omvat de naam van de vorige eigenaar(s) van het verworven object.
Invulregels
In dit veld kan je de naam van de vorige eigenaar van het verworven object vermelden. Zie ook Personen en Organisaties
Rothschild, Mayer Amschel
Huts, Fernand
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Eigenaar (P1)

Standaarden
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Eigenaar (P1)
Dit veld is herhaalbaar. De eigenaar is een gecontroleerde term uit het bestand "Personen en instellingen".
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld, voor een Persoon, een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Groep, Persoon of Organisatie.