Waarde verwervingsdatum

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde verwervingsdatum
Definitie Het veld 'waarde verwervingsdatum' documenteert de datum waarop de instelling het object heeft verworven.
Invulregels
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2005-12-15
2005-12
2005
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Datum (VD)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:date (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Verwerving > Verwerving > Datum (VD)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): acquisition_date_earliest > acquisition.date (collect.VD)
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): acquisition_date_latest > acquisition.date (collect.VD)
Dublin Core: dcterms:date (-