Serienummer

From Meemoo Kennisbank
Jump to navigation Jump to search
Veld serienummer
Definitie Het veld 'serienummer' documenteert het volgnummer toegekend door de vervaardiger aan een aantal objecten die op hetzelfde moment vervaardigd zijn.
Invulregels
Het serienummer identificeert één bepaalde versie van een object.
Bv. de kunstenaar maakt twee versies van een reeks van 20 foto's op verschillende tijdstippen. De eerste reeks krijgt het serienummer 1, de tweede serienummer 2.
2
2 (1956)
derde herwerkte versie
Gebruik bij voorkeur cijfers.
23
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Serienummer (NS)

Standaarden
Spectrum: Serienummer (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Serienummer (NS)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
In het veld 'Type' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst het soort editie selecteren. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned.
In het veld 'Methode' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst de methode waarop de editie-aanduiding werd aangebracht selecteren (druk, stempel, handgeschreven).
In het veld 'Positie' kan men noteren waar de editie-aanduiding zich bevindt. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Tekst' kan men de aanduiding voor de editie noteren (nummer, tekst, combinatie). Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Beschrijving' kan men een plastische beschrijving noteren wanneer de editie-aanduiding ook vormelijke kenmerken bevat. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Interpretatie/nota' voorziet ruimte voor aanmerkingen of duiding. Dit veld is een vrij invoerveld.
Spectrum: Serienummer (-