Serienummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld serienummer
Definitie Het veld 'serienummer' documenteert het volgnummer toegekend door de vervaardiger aan een aantal objecten die op hetzelfde moment vervaardigd zijn.
Invulregels
Het serienummer identificeert één bepaalde versie van een object.
Bv. de kunstenaar maakt twee versies van een reeks van 20 foto's op verschillende tijdstippen. De eerste reeks krijgt het serienummer 1, de tweede serienummer 2.
2
2 (1956)
derde herwerkte versie
Gebruik bij voorkeur cijfers.
23
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Identificatie > Serienummer

Standaarden
Spectrum: Serienummer (-)