Beschrijving staat

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld beschrijving staat
Definitie Het veld 'beschrijving staat' documenteert het aantal versies van eenzelfde werk bij drukwerk.
Invulregels
Kunstenaars maken soms prints van een drukplaat en werken daarna verder aan de drukplaat om andere prints te maken. De verschillende versies worden doorgaans met Romeinse cijfers genummerd.
I/III (om de eerste van drie versies aan te duiden)
enige staat (om aan te duiden dat er maar één versie is)
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > State (printmaking)

Standaarden