Beschrijving staat

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld beschrijving staat
Definitie Het veld 'beschrijving staat' documenteert het aantal versies van eenzelfde werk bij drukwerk.
Invulregels
Kunstenaars maken soms prints van een drukplaat en werken daarna verder aan de drukplaat om andere prints te maken. De verschillende versies worden doorgaans met Romeinse cijfers genummerd.
I/III (om de eerste van drie versies aan te duiden)
enige staat (om aan te duiden dat er maar één versie is)
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > State (printmaking) (dz)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Fysieke beschrijving > State (printmaking) (dz)
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Opschriften / Merktekens ()
In het veld 'Type' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst het soort editie selecteren. De gecontroleerde keuzelijst wordt gegenereerd uit de AAT-Ned.
In het veld 'Methode' kan men via een zoekvenster uit een gecontroleerde keuzelijst de methode waarop de editie-aanduiding werd aangebracht selecteren (druk, stempel, handgeschreven).
In het veld 'Positie' kan men noteren waar de editie-aanduiding zich bevindt. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Tekst' kan men de aanduiding voor de editie noteren (nummer, tekst, combinatie). Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Beschrijving' kan men een plastische beschrijving noteren wanneer de editie-aanduiding ook vormelijke kenmerken bevat. Dit veld is een vrij invoerveld.
In het veld 'Interpretatie/nota' voorziet ruimte voor aanmerkingen of duiding. Dit veld is een vrij invoerveld.