Tekst methode conserveringsbehandeling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld tekst methode conserveringsbehandeling
Definitie Het veld 'tekst methode conserveringsbehandeling' geeft een gedetailleerde beschrijving van de conserveringsbehandeling die een object heeft ondergaan.
Invulregels
Wanneer conserveringsbehandelingen worden verricht waarvan bekend is dat ze bepaalde analytische technieken onmogelijk maken of potentiële informatie vernietigen, noteer dan betreffende nadelige gevolgen als onderdeel van het resultaat. Ook warmtebehandeling van metalen en verwijdering van aarde van archeologische objecten horen tot dit soort behandelingen. Doe al het mogelijke om potentiële informatie te bewaren (bijvoorbeeld het uitvoeren van testen vóór behandeling) en leg de verkregen gegevens vast.
Documenteer alle behandelingen nauwkeurig als toekomstig referentiemateriaal in verband met mogelijke gezondheids- of veiligheidseffecten en voor het geval dat gebruikte materialen gaan degraderen en verwijderd moeten worden.
Dateer elke behandelingsstap en beschrijf deze nauwkeurig in het conserveringsdossier.
Het verdient voorkeur de gegevens te laten invullen door een ter zake kundige restaurator.
Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.
Röntgenonderzoek uitgevoerd.
Behandeld met een oplossing van looizuur, gedestilleerd water en ethanol.
Voor een volledige beschrijving zie rapportnr. RLS - 1244.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Conserveringsbehandelingen > Behandelingsgegevens > Identificatie > Behandelmethode

Standaarden