Begindatum recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld begindatum recht
Definitie Het veld 'begindatum recht' geeft de datum weer waarop het verleende recht in werking treedt.
Invulregels
Vul de begindatum in waarop het verleende recht in werking treedt.
Een jaartal kan eventueel volstaan. Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2017-12-17
2017
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > begindatum (rechten)

Standaarden