Waarde referentienummer audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde referentienummer audit
Definitie Het veld 'waarde referentienummer audit' bevat het unieke nummer dat is toegekend aan een audit van een object of een groep objecten.
Invulregels
Het unieke nummer kan een prefix bevatten om het te onderscheiden van andere referentienummers, alsook een jaartal en een doorlopend nummer.
A1993.123
Systemen
Standaarden