Term type audit

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld term type audit
Definitie Het veld 'term type audit' geeft aan welk soort audit is uitgevoerd op een object, groep objecten of informatie.
Invulregels
Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
toestand
informatie-eenheid
standplaats
Systemen
Standaarden