Identificatie recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie recht
Definitie Het veld 'identificatie recht' bevat een uniek identificatienummer voor een recht.
Invulregels
Het nummer kan bestaan uit een volgnummer en een jaartal. Soms moet een voorloopcijfer of -letter worden toegevoegd om het van andere referentienummers te onderscheiden.
Noteer het referentienummer van het document waarin de toezegging van het recht gevraagd of geregeld is.
Het nummer kan worden voorafgegaan door een prefix om het te onderscheiden van andere referentienummers.
Daarna volgt het jaar en een opeenvolgend cijfer.
R1993.123
Per verleend recht wordt één nummer genoteerd.
Dit veld is herhaalbaar.
R2012-003
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Referentienummer

Standaarden
Dublin Core: dcterms:rights (-)