Status machtiging verkregen recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld status machtiging verkregen recht
Definitie Het veld 'status machtiging verkregen recht' bevat de status van het aanvraagproces voor het verkrijgen van een licentie op rechten die niet bij de organisatie berusten.
Invulregels
Gebruik één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
aangevraagd
toegewezen
geweigerd
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Status machtiging

Standaarden