Status machtiging verkregen recht

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenStatus machtiging verkregen recht
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld status machtiging verkregen recht
Definitie Het veld 'status machtiging verkregen recht' bevat de status van het aanvraagproces voor het verkrijgen van een licentie op rechten die niet bij de organisatie berusten.
Invulregels
Gebruik één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
aangevraagd
toegewezen
geweigerd
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Status machtiging (Rc)
De 'status machtiging verkregen recht' is een gecontroleerde term uit het bestand 'Thesaurus'.
Standaarden