Status machtiging verkregen recht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld status machtiging verkregen recht
Definitie Het veld 'status machtiging verkregen recht' bevat de status van het aanvraagproces voor het verkrijgen van een licentie op rechten die niet bij de organisatie berusten.
Invulregels
Gebruik één enkelvoudige term, zonder leestekens of hoofdletters.
Houd een lijst van standaardtermen bij.
aangevraagd
toegewezen
geweigerd
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Rechten > Status machtiging (Rc)
De 'status machtiging verkregen recht' is een gecontroleerde term uit het bestand 'Thesaurus'.
Systemen (2de poging)
Standaarden