Naam locatie gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam locatie gebeurtenis
Definitie Het veld 'naam locatie gebeurtenis' geeft de naam van de plaats waar een gebeurtenis plaatsvindt.
Invulregels
Gebruik hier enkel geografische plaatsnamen, zo specifiek mogelijk.
Gebruik de Nederlandstalige plaatsnaam (exoniem).
Sint-Niklaas
Gent
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Locatie (TJ)
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Locatie (TJ)
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Plaats (TP)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Plaats (tp)

Standaarden
Dublin Core: dcterms:spatial (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Locatie (TJ)
Indien de locatie en plaats zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "locatie" en "plaats" bij het record "objecten in eigen beheer > tentoonstellingen".
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Plaats (TP)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Locatie (TJ)
Indien de locatie en plaats in het bestand "tentoonstellingen" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > Plaats (tp)
Dublin Core: dcterms:spatial (-