Term objectcategorie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term objectcategorie
Definitie Het veld 'term objectcategorie' documenteert de algemene of verzamelterm voor objecten, die aangeeft tot welke soort het geregistreerde object behoort.
Invulregels
De objectcategorie is een overkoepelende term, die ruimer is dan de objectnaam.
Let wel: de objectcategorie is geen objectnaam. Wanneer je een objectcategorie hebt ingevuld, impliceert dit niet dat je geen objectnaam meer invult voor dat object!
Relaties tussen objectnamen leg je beter vast via de thesaurusstructuur dan door het toekennen van een objectcategorie aan een object. Vaak is de objectcategorie de topterm in een thesaurus en riskeer je een verdubbeling te hebben in de velden objectnaam en objectcategorie.
Werk je toch met objectcategorieën, probeer dan een eigen beperkte, vaste lijst uit te werken, relevant voor de eigen collectie. De objectcategorieën kunnen verschillen naargelang de collectie van een instelling. Zo kan bijvoorbeeld museum X die een grote collectie meubilair herbergt, de objectcategorieën "ligmeubels" en "zitmeubels" hebben, terwijl museum Y enkel de term "meubilair" als objectcategorie ingeeft. Museum X heeft nood aan specifiekere objectcategorieën dan museum Y, dat slechts enkele meubels heeft.
etsen (AAT 300041365)
Dit kan bijvoorbeeld een term zijn die objecten met dezelfde functie bij elkaar brengt (bv. cosmetica, meubilair), objecten uit hetzelfde materiaal (bv. zilverwerk), of objecten op dezelfde wijze vervaardigd (bv. snijwerk).
cosmetica (AAT 300236306)
meubilair (AAT 300037680)
zilverwerk (AAT 300234152)
snijwerk (AAT 300165040)
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Identificatie > Objectnaam > Objectcategorie

Standaarden
International Core Data Standard for Archaeological Objects: [- Category (3.1)]