Rol vinder

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld rol vinder
Definitie Het veld 'rol vinder' geeft de rol of functie die de vinder had bij de vondst van het object.
Invulregels
Vul hier de rol of de functie in die de vinder had bij de vondst van het object. Leg een lijst van standaardtermen aan.
onderzoeksleider
opdrachtgever
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondst en vindplaats > Rol (NM)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondst en vindplaats > Rol (NM)
Dit veld is gekoppeld aan het thesaurusbestand.