Term compleetheid

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term compleetheid
Definitie Het veld 'term compleetheid' documenteert of het object al dan niet compleet is.
Invulregels
Vul hier in of het object compleet of incompleet is. Gebruik enkel deze twee termen:
- "compleet": alle onderdelen van het object zijn er;
- "incompleet": er is minstens één onderdeel van het object verloren gegaan.
compleet
incompleet
Voor een archeologische vondst:
- compleet: alle objecten die volledig bewaard zijn. Ontbrekende splinters of scherven zijn toegelaten. Het gaat om voorwerpen met een grote tentoonstellingswaarde.
- incompleet: alle objecten die niet volledig bewaard zijn maar wel “archeologisch” compleet zijn. Het gaat om voorwerpen die wetenschappelijk te vervolledigen zijn. (Aardewerk: geef incompleet op wanneer diagnostische scherven aanwezig zijn.)
- gefragmenteerd: Fragmentarisch bewaarde objecten of schervenmateriaal. (Aardewerk: geef gefragmenteerd op wanneer geen diagnostische scherven aanwezig zijn.)
gefragmenteerd
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Compleetheid (TS)

Standaarden
Spectrum: Compleetheid (-
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Toestand/conservering > Compleetheid > Compleetheid (TS)
Dit veld is herhaalbaar. In het veld "bijzonderheden" bij compleetheid kan je de term toelichten, bv. als er onderdelen loshangen, als slechts een fragment van het object resteert.
Spectrum: Compleetheid (-