Identificatie afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie afgebeeld object
Definitie Het veld 'identificatie afgebeeld object' bevat een unieke identificatie van het afgebeelde object/werk.
Invulregels
Gebruik een uniek nummer of code, bij voorkeur overgenomen uit een bestand van een bevoegde instantie, om naar een afgebeeld object te verwijzen.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp (Identifier)

Standaarden
Het objectnummer van een object dat gerelateerd is aan het object dat wordt gedocumenteerd.