Identificatie afgebeeld object

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
< Invulboek Objecten‎ | Veld
Invulboek ObjectenVeldenIdentificatie afgebeeld object
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld identificatie afgebeeld object
Definitie Het veld 'identificatie afgebeeld object' bevat een unieke identificatie van het afgebeelde object/werk.
Invulregels
Gebruik een uniek nummer of code, bij voorkeur overgenomen uit een bestand van een bevoegde instantie, om naar een afgebeeld object te verwijzen.
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu)
Identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp. Het veld identifier staat in een herhaalbare groep en is bedoeld om identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp te noteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nummerplaat van een afgebeelde auto; een typenummer van een afgebeelde radio; het registratienummer van een afgebeeld vliegtuig; nummer van een afgebeelde Rietveltstoel. Dit veld is niet bedoeld om te koppelen.
B-3035-34

DFN 234 registratienummer vliegtuig:

België 00 abc, Nederland PH abc (of 1234 voor zweefvliegtuigen)
Standaarden
Het objectnummer van een object dat gerelateerd is aan het object dat wordt gedocumenteerd.