Waarde vondstnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde vondstnummer
Definitie Het veld 'waarde vondstnummer' geeft het nummer of een code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.
Invulregels
Noteer nauwkeurig zoals aangeduid is door de archeoloog, met dezelfde interpunctie en hoofdletters.
P67/AII/graf16
TO01MU/001/123
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vondstnummer

Standaarden