Waarde vondstnummer

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld waarde vondstnummer
Definitie Het veld 'waarde vondstnummer' geeft het nummer of een code die een object krijgt vooraleer aan het object een 'objectnummer' of 'referentienummer inkomend object' is toegekend.
Invulregels
Noteer nauwkeurig zoals aangeduid is door de archeoloog, met dezelfde interpunctie en hoofdletters.
P67/AII/graf16
TO01MU/001/123
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vondstnummer (Nd)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Vondstnummer (Nd)
Noteer het unieke vondstnummer dat aan het object is toegekend en dat de vindplaats van het object identificeert. Het vondstnummer bestaat bij voorkeur uit een combinatie van gegevens die verwijzen naar de plaats en de datum van de vondst en gegevens die het object in hun vondstcontext plaatsen.
Het tabblad "Vondstomstandigheden" is vooral van toepassing op archeologische en natuurhistorische objecten.
Cf. Driesen, P. & Wesemael, E., Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2001: contextnummer