Identificatie hoofdmotief

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie hoofdmotief
Definitie Het veld 'identificatie hoofdmotief' documenteert de unieke code waarmee de voorstelling op het object (term hoofdmotief) middels het toegepaste classificatiesysteem (bron hoofdmotief) gecategoriseerd wordt.
Invulregels
Vul de code in die van toepassing is op de te benoemen voorstelling.
73B
73B1
26C32
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Code (CC)

Standaarden
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Algemene onderwerpsontsluiting > Code (CC)
Door dit veld te herhalen kunnen meerdere classificatiecodes, en dus meerdere iconografische motieven, worden toegekend. Geef bij elke code aan welk classificatieschema gebruikt is. Dit is van toepassing op bijvoorbeeld een voorstelling die meerdere scènes bevat. Zo kan een voorstelling meerdere gebeurtenissen uit Christus' jeugdjaren afbeelden. In dat geval kan gekozen worden voor de Iconclass-code 73B (scènes uit de jeugd van Christus) of kunnen de afzonderlijke taferelen specifieker worden benoemd, bv. 73B1, 73B2, etc.

Een veel gebruikt classificatiesysteem hiervoor is Iconclass. Als je met de categorieën van Iconclass werkt, vertaal je de term in het veld "Hoofdmotief algemeen", vermeld je "Iconclass" in het veld "classificatieschema" en neem je de overeenkomstige Iconclass-code op in het veld "code".

Informatie over Iconclass: http://www.iconclass.nl.
Zijn er specifieke regels voor het gebruik van dit veld volgens deze standaard?