Positie afgebeelde persoon of instelling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld positie afgebeelde persoon of instelling
Definitie Het veld 'positie afgebeelde persoon of instelling' documenteert de plaats op het object waar de afgebeelde persoon of instelling wordt voorgesteld of afgebeeld.
Invulregels
Duid aan de hand van een term aan op welke plaats op het object de afgebeelde persoon of instelling zich bevindt.
Gebruik één term, vermijd leestekens en hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen.
voorkant
centraal
linkerbovenhoek
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > Positie (iw)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeelde persoon/instelling > Positie (iw)