Naam transporteur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam transporteur
Definitie Het veld 'naam transporteur' bevat de naam van de persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het verplaatsen van het object of groep objecten.
Invulregels
Geef de officiële of de meest gebruikte naam en voorna(a)m(en) van de persoon of de instelling die het object of de objecten verplaatst. Dit kan een persoonsnaam, een groepsnaam of een organisatienaam zijn. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Verzending > Algemeen > Transport > Transporteur

Standaarden
Spectrum: Expediteur (-)
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam, een voornaam en een adres. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Persoon of Organisatie. Registreer zo vaak als nodig voor elke verplaatsing.