Contactpersoon bruikleengever

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld contactpersoon bruikleengever
Definitie Het veld 'contactpersoon bruikleengever' bevat informatie over de contactpersoon voor het inkomende bruikleen.
Invulregels
Noteer de naam van de contactpersoon voor het inkomende bruikleen.
Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld een achternaam en een voornaam. De organisatie heeft mogelijk al een standaardvorm voor namen in gebruik. Zie ook Personen en Organisaties
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Aanvraag > Contactpersoon

Standaarden