Methode opschrift

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld methode opschrift
Definitie Het veld 'methode opschrift' documenteert de wijze waarop de inscriptie op het beschreven object is aangebracht.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Noteer, indien mogelijk, aan de hand van één term hoe de inscriptie op het object is aangebracht.
gegraveerd
geborduurd
handgeschreven
geschilderd
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Opschriften/merken > Opschriften en merken > Methode (IM)
Dit veld is herhaalbaar.
Systemen (2de poging)
Standaarden
Omvat zowel 'type opschrift' als 'methode opschrift'.