Referentie gebruiker

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element referentie gebruiker
Definitie Het element 'referentie gebruiker' documenteert alle aanvullende verwijzingen naar het object dat een gebruiker geeft.
Bijvoorbeeld een gebeurtenis, object, document, persoon of organisatie.
Toelichting
Groep Bijdrage gebruiker
Profielen
Velden
Standaarden