Compleetheid

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element compleetheid
Definitie Het element 'compleetheid' bevat een beschrijving van de volledigheid van een object.
Toelichting
Groep Conditie
Profielen
Velden
Standaarden