Onderdeel materiaal

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel materiaal
Definitie Het veld 'onderdeel materiaal' documenteert het onderdeel waarvoor je een materiaalaanduiding opneemt.
Invulregels
Dit veld verduidelijkt de relatie tussen de verschillende onderdelen van een object en de gebruikte materialen.
Gebruik één term, vermijd opsommingen, punten en hoofdletters.
geheel (vul deze waarde enkel in als het object uit meerdere materialen bestaat, anders wordt er vanuit gegaan dat het ingevulde materiaal over het geheel gaat)
zitting
sokkel
lijst
oppervlak
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Materiaal > Nota
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel

Standaarden
CDWA: [- Materials/Techniques Extent (7.3)]