Onderdeel materiaal

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld onderdeel materiaal
Definitie Het veld 'onderdeel materiaal' documenteert het onderdeel waarvoor je een materiaalaanduiding opneemt.
Invulregels
Dit veld verduidelijkt de relatie tussen de verschillende onderdelen van een object en de gebruikte materialen.
Gebruik één term, vermijd opsommingen, punten en hoofdletters.
geheel (vul deze waarde enkel in als het object uit meerdere materialen bestaat, anders wordt er vanuit gegaan dat het ingevulde materiaal over het geheel gaat)
zitting
sokkel
lijst
oppervlak
Systemen

Erfgoedplus: Beschrijving > Materiaal > Nota ()
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel (MP)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel (MP)

Standaarden
CDWA: [- Materials/Techniques Extent (7.3]
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Fysieke kenmerken > Materialen > Onderdeel (MP)
Dit veld is herhaalbaar.
Erfgoedregister (Erfgoedplus): Beschrijving > Materiaal > Nota ()
Het veld 'Materiaal/Nota' kan niet afzonderlijk van het veld 'Materiaal/Naam' worden ingevuld. Alle informatie betreffende het onderdeel van het object, materiaalbeschrijving, herkomst en toelichting materiaal wordt genoteerd in het veld "Materiaal/Nota".
Gebruik het veld "Beschrijving/Fysieke beschrijving" om te noteren hoe de verschillende materialen en onderdelen van het object zich tot elkaar verhouden.
Adlib (Musea en Erfgoed Antwerpen): part_material > material.part (collect.MP)
CDWA: [- Materials/Techniques Extent (7.3]