Term status inkomende bruikleen

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term status inkomende bruikleen
Definitie Het veld 'term status inkomende bruikleen' geeft de fase waarin de bruikleenprocedure zich bevindt.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
goedgekeurd
in behandeling
transport
advies aangevraagd
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Objecten > Status (Ls)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomende bruiklenen > Objecten > Status (Ls)
Kies uit een van de volgende mogelijkheden: in behandeling, advies gevraagd, goedgekeurd, geweigerd, ingetrokken, transport, uitgeleend, verlengd, retour.