Identificatie afgebeelde locatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld identificatie afgebeelde locatie
Definitie Het veld 'identificatie afgebeelde locatie' bevat een unieke code van de plaats.
Invulregels
Een unieke identificatie die bij voorkeur is overgenomen uit een publicatie van een bevoegde instantie. Gebruik één term of code zonder leestekens. Handhaaf een lijst met standaardbepalingen. Kan een afkorting van de plaatsnaam bevatten in combinatie met het jaar waarin een object of exemplaar werd gevonden.
1027019
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Identifier (iu)
Identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp. Het veld identifier staat in een herhaalbare groep en is bedoeld om identificerende informatie over het afgebeelde onderwerp te noteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nummerplaat van een afgebeelde auto; een typenummer van een afgebeelde radio; het registratienummer van een afgebeeld vliegtuig; nummer van een afgebeelde Rietveltstoel. Dit veld is niet bedoeld om te koppelen.
B-3035-34

DFN 234 registratienummer vliegtuig:

België 00 abc, Nederland PH abc (of 1234 voor zweefvliegtuigen)