Einddatum gebeurtenis

Uit Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Ga naar: navigatie, zoeken
Veld einddatum gebeurtenis
Definitie Het veld 'einddatum gebeurtenis' geeft de datum waarop een gebeurtenis eindigt.
Invulregels
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Einddatum (TE)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > tentoonstellingen".
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Datum (T2)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > T/m (t2)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "tentoonstellingen" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoek/gebruik > Einddatum (r2)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > onderzoek/gebruik".
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > T/m (r2)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "onderzoek/gebruik" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Standaarden