Einddatum gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld einddatum gebeurtenis
Definitie Het veld 'einddatum gebeurtenis' geeft de datum waarop een gebeurtenis eindigt.
Invulregels
Gebruik voor de datumnotatie ISO8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Agenda > Einddatum (TE)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > tentoonstellingen".
Adlib (Erfgoedinzicht): Tentoonstellingen > Tentoonstellingsgegevens > Tentoonstelling > Datum (T2)
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Tentoonstelling > T/m (t2)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "tentoonstellingen" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Adlib (Erfgoedinzicht): Onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik details > Onderzoek/gebruik > Einddatum (r2)
Indien de begindatum en de einddatum zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in de velden "Datum" en "t/m" bij het record "objecten > onderzoek/gebruik".
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Tentoonstellingen/onderzoek/gebruik > Onderzoek/gebruik > T/m (r2)
Indien de begindatum en einddatum in het bestand "onderzoek/gebruik" zijn beschreven, zullen de gegevens automatisch getoond worden in dit record.
Systemen (2de poging)
Standaarden