Type objectwaarde

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld type objectwaarde
Definitie Het veld 'type objectwaarde' documenteert het soort waardering uitgevoerd op een object of een groep van objecten.
Invulregels
Gebruik een enkele term, zonder leestekens of hoofdletters. Houd een lijst bij van standaardtermen.
originele waarde
vervangingswaarde
huidige waarde
Systemen
Standaarden