Opheffingsdatum organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld opheffingsdatum organisatie
Definitie Het veld 'opheffingsdatum organisatie' bevat de datum waarop een Organisatie ophoudt te bestaan. Dit kan de datum van overname of liquidatie zijn.
Invulregels
Het kan nodig zijn om meer dan één informatie-eenheid te gebruiken, bijvoorbeeld een datumbereik of een tekstuele uitdrukking van de datum. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan vermeld onder Datum.
Zie Datum.
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Biografische persoonsgegevens > Overlijdensgegevens ()

Standaarden
ISAAR CPF (NL): Bestandsperiode (5.2.1
Het aangeven van de bestaansperiode van de organisatie, persoon of familie.
Leg van de beschreven entiteit de bestaansperiode vast. Neem voor organisaties de datum van vestiging/oprichting/wettelijk mandaat en opheffing op. Neem voor personen de datums of vermoedelijke datums van geboorte en overlijden op of, wanneer deze datums onbekend zijn, de periode waarin zij actief waren. Waar parallelle dateringssystemen worden gebruikt, kan men in overeenstemming met relevante conventies of regels de datums in de verschillende systemen geven. Specificeer in het element Regels en/of afspraken (5.4.3,5.4.3) het/de gebruikte dateringssyste(e)m(en), bijvoorbeeld ISO 8601.
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en Instellingen > Biografische persoonsgegevens > Overlijdensgegevens ()
ISAAR CPF (NL): Bestandsperiode (5.2.1
Het aangeven van de bestaansperiode van de organisatie, persoon of familie.
Leg van de beschreven entiteit de bestaansperiode vast. Neem voor organisaties de datum van vestiging/oprichting/wettelijk mandaat en opheffing op. Neem voor personen de datums of vermoedelijke datums van geboorte en overlijden op of, wanneer deze datums onbekend zijn, de periode waarin zij actief waren. Waar parallelle dateringssystemen worden gebruikt, kan men in overeenstemming met relevante conventies of regels de datums in de verschillende systemen geven. Specificeer in het element Regels en/of afspraken (5.4.3,5.4.3) het/de gebruikte dateringssyste(e)m(en), bijvoorbeeld ISO 8601.