Code organisatie

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld code organisatie
Definitie The code uniquely identifying an Organisation. The MDA Code system is managed by Collections Trust in the UK.

Het veld 'code organisatie' geeft een unieke identificatie van een organisatie. Het systeem van MDA-codes wordt beheerd door Collections Trust in het Verenigd Koninkrijk.

Invulregels
Usually five capital letters. Use especially to identify objects coming from outside the organisation. Gewoonlijk vijf hoofdletters. Vooral te gebruiken om voorwerpen te identificeren die van buiten de organisatie komen. Zie ook Organisatie
LEWSA
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Personen en instellingen > Identificatie > naam > Instellingscode (BI)
Systemen (2de poging)
Standaarden