Toelichting eigendomsoverdracht

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld toelichting eigendomsoverdracht
Definitie Het veld 'toelichting eigendomsoverdracht' geeft bijkomende gegevens over de eigendomsoverdracht vooraleer het bij de huidige eigenaar terecht kwam, die nergens anders in standaardtermen kunnen worden vastgelegd.
Invulregels
Vul hier bijkomende gegevens in over de eigendomsoverdracht die nergens anders in standaardtermen kunnen worden vastgelegd. Gebruik gewone zinsbouw en leestekens. Gebruik dit veld bijvoorbeeld ook om details over betaalde buitenlandse deviezen te noteren en eventueel de gehanteerde valuta.
verkocht wegens faillissement
overdracht in verband met fusie
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Bijzonderheden (P0)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Eigendomsgeschiedenis > Bijzonderheden (P0)