Naam vondstgebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vondstgebeurtenis
Definitie Het veld 'naam vondstgebeurtenis' geeft de naam van het (archeologisch) onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.
Invulregels
Vul de naam van het (archeologisch) onderzoek in waarin het object werd opgegraven of gevonden. Je kan hier ook de gebeurtenis omschrijven waarbij het object werd gevonden.
Sjenhour Mission 2000
Mission Dakar – Djibouti
Systemen
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Gebeurtenis (NC)
Het tabblad "Vondstomstandigheden" is vooral van toepassing op archeologische en natuurhistorische objecten.
Cf. Driesen, P. & Wesemael, E., Standaarden voor de registratie van archeologische objecten in een museale context, Provinciaal Gallo-Romeins Museum, Tongeren, 2001: Archeologische Activiteit Naam
Systemen (2de poging)
Standaarden