Naam vondstgebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld naam vondstgebeurtenis
Definitie Het veld 'naam vondstgebeurtenis' geeft de naam van het (archeologisch) onderzoek waarin het object gevonden of opgegraven werd, of de gebeurtenis waarbij het object werd gevonden.
Invulregels
Vul de naam van het (archeologisch) onderzoek in waarin het object werd opgegraven of gevonden. Je kan hier ook de gebeurtenis omschrijven waarbij het object werd gevonden.
Sjenhour Mission 2000
Mission Dakar – Djibouti
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Vondstomstandigheden > Vondstomstandigheden > Gebeurtenis

Standaarden