Term methode inkomend object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term methode inkomend object
Definitie Het veld 'term methode inkomend object' geeft informatie over de wijze waarop het object of de groep objecten in de instelling is binnengebracht.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Noteer zonder hoofdletters. Leg een lijst van standaardtermen aan.
persoonlijk overhandigd
per post
achtergelaten voor de deur
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Binnenkomst > Algemeen > Binnenkomst > Transportmethode

Standaarden