Term kleur

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld term kleur
Definitie Het veld 'term kleur' documenteert de kleur van een object.
Invulregels
Gebruik enkelvoud, vermijd opsommingen en leestekens. Tenzij dit deel uitmaakt van de naam van een kleur.
Gebruik lijst met standaardtermen naar afspraak binnen de organisatie.
Gebruik kleuren die belangrijk zijn om een object terug te kunnen vinden. Als een object uit veel kleuren bestaat, noteer je dat alleen als het belangrijk is bij de productie van het object.
Neem kleuren op in de fysieke beschrijving van de aspecten van een object.
rood
blauw
polychroom
Systemen
Standaarden
Spectrum: Kleur (-
Spectrum: Kleur (-