Positie afgebeeld object

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld positie afgebeeld object
Definitie Het veld 'positie afgebeeld object' documenteert de plaats op het object waar het afgebeeld object aanwezig is.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd leestekens en hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen.
linksonder
achterkant
binnenkant
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Positie

Standaarden