Waardebepaling

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Element waardebepaling
Definitie Het element 'waardebepaling' bevat alle informatie over de taxatie van een object of een groep van objecten.
Toelichting
Groep Objectwaardering
Profielen
Velden
Standaarden