Datum machtiging audit

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld datum machtiging audit
Definitie Het veld 'datum machtiging audit' geeft de datum waarop de definitieve goedkeuring is gegeven voor het uitvoeren van een audit.
Invulregels
Probeer de datum zo precies mogelijk weer te geven.
Noteer data volgens ISO-norm 8601: jjjj-mm-dd of jjjj-mm of jjjj.
2018-08-04

2018-08

2018
Systemen
Standaarden