Bron geassocieerde gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld bron geassocieerde gebeurtenis
Definitie Het veld 'bron geassocieerde gebeurtenis' documenteert de bron van de informatie van het element 'geassocieerde gebeurtenis'.
Invulregels
Vul hier de naam in van het classificatieschema, de thesaurus of termenlijst waaruit een geassocieerde persoon of instelling is gekozen.
Systemen
Standaarden
Gebruik een enkele term, laat alleen plaatsen tussen de leestekens waar deze deel uitmaken van de naam en gebruik hoofdletters voor eigennamen. Gebruik een lijst met standaardtermen. Gebruik dit alleen wanneer er geen specifieke werkwijze is voor bv. objectnamen om de gebruikte standaardtermen te registreren.