Positie afgebeelde gebeurtenis

From Cultureel Erfgoed Standaardentoolbox
Jump to navigation Jump to search
Veld positie afgebeelde gebeurtenis
Definitie Het veld 'positie afgebeelde gebeurtenis' documenteert de plaats op het object waar de gebeurtenis afgebeeld is.
Invulregels
Gebruik één term, vermijd leestekens en hoofdletters.
Gebruik lijst met standaardtermen
linksonder
achterkant
binnenkant
Systemen

Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Positie (iv)

Standaarden
Adlib (Erfgoedinzicht): Objecten > Iconografie > Afgebeeld onderwerp > Positie (iv)